Kultúra 2016. 10. 05.

Dni otvorených dverí v SPŠ KN

Naša škola aj v tomto roku usporiada už tradičné Dni otvorených dverí, a to 20. až 22. októbra 2016. V rámci tohto podujatia srdečne očakávame žiakov 8. a 9. ročníkov ZŠ, ctených rodičov a každého záujemcu.

Počas týchto dní našim návštevníkom poskytujeme informácie o jednotlivých študijných odboroch, o prijímacom konaní na školský rok 2017/2018 a o zmenách, ktoré sa uskutočnili v našom výučbovom programe  v minulých rokoch.

Návštevníci môžu absolvovať „okružnú cestu“ po škole a majú možnosť nahliadnuť do tried, odborných učební, laboratórií, dielní. Pripravili sme aj zaujímavú výstavu z prác našich žiakov.

Záujemcov očakávame počas trvania akcie od 8:30 do 13:00 hod. V prípade záujmu prijímame návštevy aj v popoludňajších hodinách. Chceli by sme vyzdvihnúť, že aj počas posledného dňa, t.j. 22. októbra (v sobotu) taktiež očakávame návštevníkov vo vyššie uvedenom čase!

S radosťou privítame každého záujemcu počas Dní otvorených dverí 2016 na SPŠ v Komárne!

pa231971