Kultúra 2017. 10. 11.

Dni otvorených dverí – SPŠ KN

Naša škola aj v tomto roku usporiada už tradičné Dni otvorených dverí, a to 19. až 21. októbra 2017. V rámci tohto podujatia srdečne očakávame žiakov 8. a 9. ročníkov ZŠ, ctených rodičov a každého záujemcu.

Počas týchto dní našim návštevníkom poskytujeme informácie o jednotlivých študijných odboroch, o prijímacom konaní na školský rok 2018/2019 a o zmenách, ktoré sa uskutočnili v našom výučbovom programe  v minulých rokoch.

Návštevníci môžu absolvovať „okružnú cestu“ po škole a majú možnosť nahliadnuť do tried, odborných učební, laboratórií, dielní. Pripravili sme aj zaujímavú výstavu z prác našich žiakov.

Záujemcov očakávame počas trvania akcie od 8:30 do 13:00 hod. Skupiny návštevníkov začínajú prehliadku školy v nasledujúcich termínoch: 8:30, 9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 11:00 a 11:30 hod.

V prípade záujmu prijímame návštevy aj v popoludňajších hodinách. Chceli by sme vyzdvihnúť, že aj počas posledného dňa, t.j. 21. októbra (v sobotu) taktiež očakávame návštevníkov vo vyššie uvedenom čase!

S radosťou privítame každého záujemcu počas Dní otvorených dverí 2017 na SPŠ v Komárne!