Mesto 2015. 10. 13.

Dni otvorených dverí v SPŠ Komárno

Naša škola aj v tomto roku usporiada už tradičné Dni otvorených dverí, a to 22. až 24. októbra 2015. V rámci tohto podujatia srdečne očakávame žiakov 8. a 9. ročníkov ZŠ, ctených rodičov a každého záujemcu.
Počas týchto dní našim návštevníkom poskytujeme informácie o jednotlivých študijných odboroch, o prijímacom konaní na školský rok 2016/2017 a o zmenách, ktoré sa uskutočnili v našom vzdelávacom programe v minulých rokoch.
Záujemcov očakávame počas trvania akcie od 8:00 do 13:00 hod. Chceli by sme vyzdvihnúť, že aj počas posledného dňa, t.j. 24. októbra (v sobotu) taktiež očakávame návštevníkov vo vyššie uvedenom čase!