Mix 2017. 10. 24.

Pri poslednej rekonštrukcii realizovanej na priemyslovke v Komárne pomáhal aj sponzor

Rekonštrukciu, s ktorou sa začalo ešte v strede júna a bola dokončená len prednedávnom, si už vyžiadal čas. Veď sociálne zariadenia pri veľkej telocvični slúžili žiakom i nájomcom priestorov vyše päťdesiat rokov.

Rekonštrukcia šatní spojených so sprchovacími kútmi pri hlavnej telocvični sa začala výmenou vodovodných potrubí a odtokov, resp. elektrických rozvodov, následne pokračovala výmenou kachličiek na stenách a podlahovej krytiny. Do priestorov sa dostali nové umývadlá, prietokové ohrievače vody a nové osvetlenie. Bol vytvorený znížený strop a vymenili taktiež vnútorné okná.

Rekonštrukcia si vyžiadala celkové náklady v hodnote 50.000 eur, ktorých značnú časť, vyše 42.000 eur financovala škola z vlastných príjmov. Zvyšné náklady v celkovej sume 7.000 eur boli pokryté vďaka sponzorskému daru firmy Toscana Centrum zastúpenej manažérkou Margarétou Fillerovou. Sponzorská firma prispela zabezpečením podlahovej krytiny, kachličiek na stenu, resp. umývadiel.

Boglárka Petheő

sdr