Mix 2017. 10. 24.

Pri poslednej rekonštrukcii realizovanej na priemyslovke v Komárne pomáhal aj sponzor

Rekonštrukciu, s ktorou sa začalo ešte v strede júna a bola dokončená len prednedávnom, si už vyžiadal čas. Veď sociálne zariadenia pri veľkej telocvični slúžili žiakom i nájomcom priestorov vyše päťdesiat rokov.

Rekonštrukcia šatní spojených so sprchovacími kútmi pri hlavnej telocvični sa začala výmenou vodovodných potrubí a odtokov, resp. elektrických rozvodov, následne pokračovala výmenou kachličiek na stenách a podlahovej krytiny. Do priestorov sa dostali nové umývadlá, prietokové ohrievače vody a nové osvetlenie. Bol vytvorený znížený strop a vymenili taktiež vnútorné okná.

Rekonštrukcia si vyžiadala celkové náklady v hodnote 50.000 eur, ktorých značnú časť, vyše 42.000 eur financovala škola z vlastných príjmov. Zvyšné náklady v celkovej sume 7.000 eur boli pokryté vďaka sponzorskému daru firmy Toscana Centrum zastúpenej manažérkou Margarétou Fillerovou. Sponzorská firma prispela zabezpečením podlahovej krytiny, kachličiek na stenu, resp. umývadiel.

Boglárka Petheő

sdr

Vyjadrite svoj názor