Kultúra 2018. 10. 23.

Dni otvorených dverí v Priemyslovke

Naša škola aj v tomto roku usporiada už tradičné Dni otvorených dverí, a to 25. až 27. októbra 2018. V rámci tohto podujatia srdečne očakávame žiakov 8. a 9. ročníkov ZŠ, ctených rodičov a každého záujemcu.

Počas týchto dní našim návštevníkom poskytujeme informácie o jednotlivých študijných odboroch, o prijímacom konaní na školský rok 2019/2020 a o zmenách, ktoré sa uskutočnili v našom vzdelávacom programe v minulých rokoch.

Záujemcov očakávame počas trvania akcie od  8:00 do 14:00 hod. Chceli by sme vyzdvihnúť, že počas posledného dňa, t.j. 27. októbra (v sobotu) očakávame návštevníkov v čase od 8:00 do 12:00!