Mesto 2011. 05. 05.

Podporte zbierku Unicef

Opäť môžete pomôcť tým menej šťastným podporou zbierky s názvom Týždeň modrého gombíka.

Detský fond UNICEF pomáha najviac ohrozeným a zraniteľným deťom vo svete a v máji sa k tejto krásnej myšlienke môžeme pridať aj my. Tretí májový týždeň od 16. do 22. mája 2011 bude už po siedmy raz patriť celoslovenskej zbierke Týždeň modrého gombíka. Bude možné prispieť nielen do pokladničiek UNICEF, ale aj zaslaním prázdnej SMS na číslo 844 v sieti všetkých mobilných operátorov alebo na číslo účtu 26297 26297 / 1100 (Tatra banka), variabilný symbol 0311.

Zbierka je aktívna počas mája a júna. Výťažok zbierky pomôže deťom v Južnom Sudáne získať základné vzdelanie. Škola totiž pomáha prežiť – naučí deti nielen čítať, písať a počítať, ale aj základné zručnosti pre život: napríklad zásady hygieny a starostlivosti o zdravie ako očkovanie či dojčenie, dozvedia sa o nástrahách nášľapných mín aj HIV/AIDS a o tom, ako sa im vyhnúť. Žiadna iná investícia nemá taký dlhodobý efekt, akou je vzdelanie detí. Deti, ktoré navštevujú školu, sú zdravšie, samostatnejšie a schopnejšie nastúpiť do pracovného procesu. Vzdelanie je jedinou efektívnou vakcínou proti HIV/AIDS.