Mesto 2016. 06. 10.

Neonatológia komárňanskej nemocnice získala Certifikát pracoviska podporujúceho dojčenie

Všeobecná nemocnica Komárno, ktorú prevádzkuje nezisková organizácia FORLIFE a manažérsky riadi spoločnosť AGEL SK, dnes, 10. júna 2016, získala prestížny Certifikát pracoviska podporujúceho dojčenie. Inštitút pre podporu dojčenia v spolupráci so Slovenskou pediatrickou spoločnosťou a Slovenským výborom UNICEF, udelil certifikát s názvom „Pracovisko podporujúce dojčenie“ pracovníkom neonatologického oddelenia a vedúcej sestre Elvíre Bakovej diplomovanej pôrodnej asistentke, ktorá má ocenení veľkú zásluhu. Plaketu so slovami vďaky prevzala z rúk Mgr. Michaely Galkovej, PhD, predsedkyne správnej rady Inštitútu pre podporu dojčenia vedúca sestra Elvíra Baková.

Významný Certifikát pracoviska podporujúceho dojčenie udeľuje Inštitút pre podporu dojčenia vybraným pracoviskám, ktoré splnia náročné kritériá v praktických postupoch starostlivosti a podpory úspešného materstva s jeho kľúčovým faktorom dojčením. Tento program za zameriava na celé obdobie, ktoré je považované v živote matky aj dieťaťa za jedno z najdôležitejších, a to je obdobie prirodzeného dojčenia. „Som úprimne rád, že sa nám podarilo získať tento dôležitý certifikát a zároveň ďakujem všetkým zamestnancom neonatologického oddelenie, na čele s vedúcou sestrou, pani Bakovou, ktorá má na ocenení najväčšiu zásluhu vďaka svojej aktivite a pracovnému nasadeniu.“ uviedol riaditeľ nemocnice Mgr. Viktor Dudáš.

V komárňanskej nemocnici rodička dostane hneď pri hospitalizácii všetky podstatné informácie o problematike, o dôležitosti materského mlieka, ale aj o správnej životospráve, ktorá napomôže jeho dobrému tvoreniu. Mamičky taktiež dostanú svoje dieťa už do hodiny od pôrodu. Laktačná poradkyňa im vysvetlí aké je dôležité hlavne pre  prvorodičky dojčiť a umelú stravu považujú len za krajnú možnosť.

Novorodenecké oddelenie je zriadené v rámci gynekologicko–pôrodníckeho oddelenia, ktoré zabezpečuje základnú starostlivosť o fyziologických novorodencov a o novorodencov s miernymi poruchami popôrodnej adaptácie. „Na oddelení máme zriadený systém Rooming in, ktorého základom je spôsob ošetrovania dieťaťa matkou. Výhodou tohto systému je, že dieťa je spolu s matkou a môže byť dojčené podľa svojich potrieb. Uprednostňujeme dojčenie – prirodzený a veľmi dôležitý spôsob výživy novorodenca,“ uzavrela vedúca sestra.

Mgr. Marta Csergeová,
tlačová hovorkyňa AGEL SK a.s.

Foto-2---vedúca-sestra-Elvíra-Baková-pri-prevzatí-certifikátu