Kultúra 2017. 04. 12.

Podrobný rozpis programu na 26. ročník Komárňanských dní

Prinášame vám podrobný rozpis programu na Komárňanské dni 2017, ktoré sa začína 26. apríla a končia sa 1. mája. Niektoré z programov sa začínajú 21. apríla. Príjemné listovanie! 🙂

21. APRÍL (piatok):

 • 09.00 Scrable Open Tournament – súťaž v anglickom jazyku pre žiakov stredných škôl (Stredná odborná škola obchodu a služieb)
 • 17.00 Biológia vzrušenia – vernisáž pamätnej výstavy z príležitosti 110. výročia narodenia H. Selyeho (Kultúrny palác – hlavná budova Podunajského múzea)
 • 18.00 Diskusné fórum s Antalom Dunaim, držiteľom strieborných kopačiek a s novinárom Györgyom Szöllősim (Kultúrny palác – hlavná budova Podunajského múzea)
 • 19.30 Medzinárodné profesionálne a amatérske zápasy podľa pravidiel MMA a K1 v klietke CAGE FIGHTING KOMÁRNO 2. (Športová hala)

22. APRÍL (sobota):

 • 07.00 XV. Čárda túra – Medzinárodná vytrvalostná cyklotúra (Lodná ulica) info: www.csardatura.sk
 • 09.00 Medzinárodný volejbalový turnaj junioriek (Základná škola Pohraničná)
 • 10.00 „Spolu za zdravý a krásny úsmev“- roadshow o ústnej hygieny (do 18.00) (Nám. gen. Klapku)
 • 11.00 Graffity pri Váhu – maľovanie na povodňový múr pod odborným vedením Michala Ewilone Bajčiho (Povodňový múr pri Váhu)
 • 14.00 8. ročník medzinárodnej súťaže v Break Dance (Amfiteáter Dôstojníckeho pavilónu)
 • 14.00 Deň otvorených dverí u jazdeckého združenia v Szőnyi (Kossuth Lajos utca 81.)
 • 16.00 „Úlomky svetla” vernisáž výstavy sklenených obrazov Rozálie Wirth Molnárovej (Galéria Limes)
 • 18.00 Kladenie vencov pri pamätnej tabuli pri príležitosti 203. výročia narodenia Béni Egressyho (Ul. Jazerná)

23. APRÍL (nedeľa):

 • 09.00 Medzinárodný volejbalový turnaj junioriek (Základná škola Pohraničná)
 • 13.00 43. ročník Medzinárodného pouličného behu KOMÁRNO – KOMÁROM (Štart: Športová hala Komárno, Cieľ: Jókaiho alej, ul. Beöthy Zsolt Komárom)
 • 15.00 XXIII. ročník medzinárodného galaprogramu ľudovej hudby Hudba – Priateľstvo (Szőny, Dom kultúry Sándora Petőfiho)

24. APRÍL (pondelok):

 • 14.00 Duatlon Feszty (Základná škola Árpáda Fesztyho)
 • 17.00 Spoločný koncert základných umeleckých škôl Komárna a Komáromu (Veľká sála Dôstojníckeho pavilónu)
 • 18.00 Ukážka bojových umení (Amfiteáter Dôstojníckeho pavilónu)

25. APRÍL (utorok):

 • 08.30 „Dobré slovo – Jó szó“; recitačná súťaž v slovenskom jazyku pre žiakov škôl s vyučovacím jazykom maďarským zo Slovenska a pre žiakov škôl s vyučovacím jazykom slovenským z Maďarska (Gymnázium Hansa Selyeho)
 • 08.30 Silový päťboj stredoškolákov (Stredná odborná škola obchodu a služieb)
 • 10.00 Aerobik Maraton (do 18.00) (Telocvičňa Spojenej cirkevnej školy Marianum)
 • 10.00 CINEMA 2017 – Verejné premietanie najlepších amatérskych filmov krajského kola (Kino Tatra)
 • 17.00 „Ars poetica” – vernisáž výstavy fotografa Jánosa Eiferta (Fotogaléria Podunajského múzea v Zichyho paláci)
 • 19.00 A megfeszített – divadelné predstavenie divadla Magyarock Dalszínház (Kino Jókai)

26. APRÍL (streda):

 • 08.30 „Dobré slovo – Jó szó“; recitačná súťaž v slovenskom jazyku pre žiakov škôl s vyučovacím jazykom maďarským zo Slovenska a pre žiakov škôl s vyučovacím jazykom slovenským z Maďarska (Gymnázium Hansa Selyeho)
 • 09.00 Nec arte, nec marte“ – vedomostná súťaž o histórii mesta pre žiakov základných škôl (Kultúrny palác – hlavná budova Podunajského múzea)
 • 10.00 XXI. olympijský beh predškolákov (Klapkovo námestie)
 • 14.00 Spoločné slávnostné zasadnutie mestských zastupiteľstiev Komárno a Komárom (Veľká sála Dôstojníckeho pavilónu)
 • 19.00 Made in Hungária – divadelné predstavenie divadla Magyarock Dalszínház (Kino Jókai)

27. APRÍL (štvrtok):

 • 08.30 Okresné a mestské kolo súťaže mladých záchranárov CO (Mŕtve rameno rieky Váh – Apáli)
 • 09.00 IV. Viktoria Cup; medzinárodný futbalový turnaj študentiek stredných škôl (Gymnázium Ľ. J. Šuleka)
 • 09.00 XVII. Malá športová olympiáda; športová súťaž predškolákov (Športová hala)
 • 09:00 Finále školskej tanečnej súťaže Súkromnej základnej umeleckej školy Sylvie Czafrangóovej (do 12:00) (Nádvorie Európy)
 • 09.00 Otvorené brány – „Komárno očami detí” (Členská inštitúcia Ferenca Móru)
 • 10.00 26. Konferencia historikov (Monoštorská pevnosť, konferenčná sála)
 • 10.00 Národná súťaž ministerstva vnútra (HU), hasičská ukážka komárňanských oficiálnych hasičov (Monoštorská pevnosť)
 • 10.00 Bezplatné meranie cholesterolu a tlaku krvi (do 13.00) (Komárňanská informačná kancelária, Nám. gen. Klapku)
 • 17.00 Vernisáž výstavy prác žiakov výtvarného odboru ZUŠ Komárno (Galéria ZUŠ , Letná 12.)
 • 17.00 Vernisáž pamätnej výstavy bývalého komárňanského duchovného, ref. biskupa, Gábora Papa (Csemadok Galéria – Nám. Kossutha 3.)
 • 18.30 Old Boy’s (Komárom) – Drink Team (Komárno) basketbalový zápas (Telocvičňa Gymnázia Móra Jókaiho)
 • 19.00 Rozprávky pre dospelých s Monikou Szeleczkiovou (piváreň Viking)
 • 20.00 Tanečný dom; hrá Hungarian Folkembassy (Vináreň, Európske nádvorie)
 • 22.00 Partytime Special – Dj’s Boggie, Kovács, M-Junior; vstupné: 3 euro, s ISIC kartou 2€ (West 2.0 club)

28. APRÍL (piatok):

 • 09.00 „Míľniky XXI.“ – konferencia miestnej histórie (Kultúrny palác – hlavná budova Podunajského múzea)
 • 09.00 Dni otvorených dverí v archíve (do 17.00) (Štátny archív v Nitre – pracovisko Komárno, Ul. Hradná 2)
 • 09.00 „Komárňanský domček” – malá tvorivá dielňa Gymnázia Ľ. J. Šuleka pre deti od 3 do 8 rokov (Nádvorie Dôstojníckeho pavilónu)
 • 09.00 Hudobno-tanečné pásmo žiakov ZŠ a ZUŠ (Amfiteáter Dôstojníckeho pavilónu)
 • 09.00 III. Rozmarin Cup; medzinárodný turnaj vo florballe o Pohár primátora mesta (Športová hala)
 • 10.00 Informačný deň a diskusné fórum o Európskej Únie (Kino Tatra)
 • 11.00 Súťaž v stavaní mosta (Stredná priemyselná škola)
 • 14.00 „Rovesníci rovesníkom” – Prezentácia odboru kaderník, kozmetička a vizážistka SOŠOaS Budovateľská 32 (Námestie generála Klapku)
 • 16.00 V stopách Kodálya – „Piesne pre malých človiečikov“ slávnostný koncert maďarských škôlkarov (Kultúrny palác – hlavná budova Podunajského múzea)
 • 16.00 Slávnostné otvorenie Ulice vín a Ulice remeselníkov (Ul. Palatínova)
 • 16.00 Protestantské cirkvi v Komárne – vernisáž historickej výstavy (Múzeum Györgya Klapku)
 • 16.00 NB II U15 KVSE – FC Ostrihom (Športové ihrisko Zoltána Czibora)
 • 16.15 „Pre vinárov” – koncert Zoltána Kátaiho (Nám. gen. Klapku)
 • 16.30 Vystúpenie Bak-Elit & Norys (Hudobný festival Kayser, Party-stan)
 • 16.30 Operetný program – v podaní Judity Eszlári a Dávida Czuczora (Hudobný festival Kayser, pódium Mylan)
 • 17.00 Koncert skupiny Gleccser (Hudobný festival Kayser, pódium Kayser)
 • 17.00 Vystúpenie Rhino (Hudobný festival Kayser, Party-stan)
 • 17.00 Island – 12 dní v krajine zázrakov – vernisáž výstavy fotografií amatérskej fotografky prírody Szilvie B. Altmann (Monoštorská pevnosť, konferenčná sála)
 • 17.00 „Zabavme sa spoločne!“ – program členov mestského klubu dôchodcov (Amfiteáter Dôstojníckeho pavilónu)
 • 17.00 „Mladí talenti” – vernisáž 4. výstavy mladých tvorcov (Súkromná základná umelecká škola Sylvie Czafrangóovej, Nádvorie Európy 18.)
 • 17.30 Program Céanne a Ivett Bardon (Hudobný festival Kayser, pódium Mylan)
 • 18.00 V stopách Kodálya – koncert miešaného zboru Concordia z diel Z. Kodálya a jeho súčasníkov (Kultúrny palác – hlavná budova Podunajského múzea)
 • 18.00 NB II U14 KVSE – FC Ostrihom (Športové ihrisko Zoltána Czibora)
 • 18.00 Koncert skupiny MISS FUNK&The Wonderband (Nám. gen. Klapku – centrálne javisko)
 • 18.30 Koncert skupiny Mary Popkids (Hudobný festival Kayser, Party-stan)
 • 18.30 Program Mátéa Orota a Ádáma Gombása (Hudobný festival Kayser, pódium Mylan)
 • 19.00 Háry János – divadelné predstavenie divadla Magyar Lovas Színház (Magyar Lovas Színház)
 • 19.00 Hanoh Levin: Život je taký; výborná divadelná komédia (Zvolenskí divadelníci) vstupné: 3 € rezervácia: 0905 466 107 (Dom Matice slovenskej)
 • 19.30 Koncert skupiny Memória társulat (Amfiteáter Dôstojníckeho pavilónu)
 • 19.30 Koncert skupiny Sugarloaf (Kayser Zenei Fesztivál, Kayser Színpad)
 • 20.15 Koncert skupiny MTB – Maiden Tribute Band (Nám. gen. Klapku – centrálne javisko)
 • 20.30 Koncert Lajosa Galambosa a jeho skupiny (Hudobný festival Kayser, pódium Mylan)
 • 21.00 Koncert skupiny The Biebers (Hudobný festival Kayser, Party-stan)
 • 22.00 Koncert Gyulu Deáka Billa (Hudobný festival Kayser, pódium Kayser)
 • 22.00 Pouličná zábava – hrá Elektron Band (Hudobný festival Kayser, pódium Mylan)
 • 22.15 Koncert Móniky Veres – NIKA (Nám. gen. Klapku – centrálne javisko)
 • 23.00 Program Solymikonga (do 03:00 hod.) (Hudobný festival Kayser, Party-stan)
 • 23.00 Dj Makszim (Hudobný festival Kayser, Party-stan)
 • 00.30 Dj Bagó (Hudobný festival Kayser, Party-stan)
 • 02.00 VJ Hubik (Videodj) (Hudobný festival Kayser, Party-stan)

29. APRÍL (sobota):

 • 08.00 XXII. ročník medzinárodnej streleckej súťaže o Pohár generála Klapku – historické zbrane (Strelnica ŠSK ROYAL – bastión IV.)
 • 08.00 XIII. Komárom (IVV) Túranap XIII. Komárňanský (IVV) deň turistiky (Štart-cieľ: jazero Rüdiger, čarda Tó)
 • 08.00 Cyklistická túra pre starostlivosť o zdravie – 1. túra, Dĺžka trate: 35 km – Cyklistický športový klub Brigetio (štart do 09.00) (Komárom, Szabadság tér)
 • 08.00 Comorra cup – Preteky rádiom riadených /RC/ modelov áut) (do 15.00) (Bastión II.)
 • 09.00 Dni otvorených dverí v archíve (do 17.00 ) (Štátny archív v Nitre – pracovisko Komárno, Ul. hradná 2)
 • 09.30 Koppánymonostori SE – Zsámbéki SK U – 14 (Športové ihrisko Dezsőa Berecza)
 • 10.00 Zoznamovanie sa s lukostreľbou (do 15.00) (Park Anglia)
 • 10.00 „Javisko je naše!” – vystúpenie detí z miestnych materských a základných škôl (Hudobný festival Kayser, pódium Kayser)
 • 10.00 Ide sa do aleje! Tvorivé dielne členskej inštitúcie Ferenca Móru a Maltézskych rytierov (Dvor gymnázia Jókaiho)
 • 10.00 Tvorivé dielne – komárňanský stacionár pre rodiny a deti Tám-Pont (do 16:00 hod.) (Dvor gymnázia Jókaiho)
 • 10.00 Tvorivé dielne – Klub remesiel a ručných prác Kemence (do 17:00 hod.) (Dvor gymnázia Jókaiho)
 • 11.30 Program Bábkového divadla Kemence (Hudobný festival Kayser, pódium Kayser)
 • 11.30 Koppánymonostori SE – Zsámbéki SK U – 16 (Športové ihrisko Dezsőa Berecza)
 • 12.00 Program Czutorborsó (Hudobný festival Kayser, pódium Kayser)
 • 12.30 Jazda na koni – Združenie jazdeckých športov Szőny (do 15:00) (Dvor gymnázia Jókaiho)
 • 13.30 Koncert skupiny Kedveskovács (Hudobný festival Kayser, pódium Kayser)
 • 14.00 Krajská súťaž a prehliadka dychoviek (do 18.00) (Amfiteáter Dôstojníckeho pavilónu)
 • 14.00 Idea, hybnosť, vytváranie hodnôt, Inovatívne výtvarné techniky – workshop nie len pre detí, Krok za krokom – výuka tanca nie len pre detí (do 18.00 (Súkromná základná umelecká škola Sylvie Czafrangóovej, Nádvorie Európy 18.)
 • 14.00 „Strašidelná noc v Novej pevnosti“; vstupné 2 eurá (do 18.00) (Vstup cez Leopoldovu bránu)
 • 14.00 Stretnutie Komárňanských futbalových hviezd (Športové ihrisko Zoltána Czibora)
 • 14.00 NB II U19 KVSE – Dorogi FC (Športové ihrisko Zoltána Czibora)
 • 15.00 NB II ženský junior KVSE – Solymári SC (Mestská športová hala Komárom)
 • 15.00 Koncert skupiny Scage (Hudobný festival Kayser, pódium Kayser)
 • 15.00 Múzeum šlágrov s hitmi ’40-tich, ’50-tich rokov (Hudobný festival Kayser, pódium Mylan)
 • 15.00 City Reboot na Komáňanských dňoch (Dom maďarskej kultúry RÉV)
 • 15.00 Ľudová hudba v podaní skupiny Pósfa (Nám. gen. Klapku)
 • 16.00 Koncert skupiny Régenment (Hudobný festival Kayser, Party-stan)
 • 16.00 NB II U17 KVSE – Dorogi FC (Športové ihrisko Zoltána Czibora)
 • 16.15 Sen noci svätojánskej (William Shakespear) muzikál z dielne Dramaťáku rezervácie 0905 466 107 (Dom Matice slovenskej)
 • 16.30 Koncert skupiny Soulwave (Hudobný festival Kayser, pódium Kayser)
 • 16.30 Koncert Georgesa Boulangea a jeho priateľov (Hudobný festival Kayser, pódium Mylan)
 • 17.00 Kladenie vencov pri príležitosti 147. výročia narodenia Franza Lehára (Park F. Lehára)
 • 17.00 NB III. dospelí KVSE – Csepel FC (Športové ihrisko Zoltána Czibora)
 • 17.00 NB II dospelé ženy KVSE – Solymári SC (Mestská športová hala Komárom)
 • 17.30 Koncert skupiny Cimbali Band a Dóry Danics (Nám. gen. Klapku – centrálne javisko)
 • 18.00 Koncert skupiny Diamond Flowers (alternatívny rock, art rock) stále úspešnejšia slovenská kapela (Dom Matice slovenskej)
 • 18.00 NB II U14 KVSE – FC Ostrihom (Športové ihrisko Zoltána Czibora)
 • 18.00 Koncert Mardi Gras Jazz Band (Hudobný festival Kayser, pódium Mylan)
 • 18.30 Koncert skupiny Belmondo (Hudobný festival Kayser, Party-stan)
 • 18.30 Koncert Kerecsen (Kayser Zenei Fesztivál, Zúzdaplacc)
 • 18.45 Degustácia piva a jedla – Sedem chutí piva v podaní Ladislava Hornáčeka a Karola Franceho (Nám. gen. Klapku)
 • 19.00 Koncert skupiny Republic (Hudobný festival Kayser, pódium Kayser)
 • 19.00 Háry János – divadelné predstavenie divadla Magyar Lovas Színház (Magyar Lovas Színház)
 • 19.45 Koncert skupiny Desmod (Nám. gen. Klapku)
 • 20.30 Koncert Zolbert (Hudobný festival Kayser, pódium Mylan)
 • 20.30 Koncert Elit osztag (Kayser Zenei Fesztivál, Zúzdaplacc)
 • 21.00 Inštrumentálny koncert Petra Emmera (Nám. gen. Klapku)
 • 21.00 Koncert skupiny Fish! (Hudobný festival Kayser, Party-stan)
 • 21.45 Koncert skupiny LGT Revival Band (Nám. gen. Klapku)
 • 22.00 Koncert skupiny Beatrice (Hudobný festival Kayser, pódium Kayser)
 • 22.00 Nostalgická diskotéka s DJ Tomom Taylorom (Hudobný festival Kayser, pódium Mylan)
 • 22.30 Koncert Barions (Kayser Zenei Fesztivál, Zúzdaplacc)
 • 23.00 Program Solymikonga (do 03:00 hod.) (Hudobný festival Kayser, Party-stan)
 • 23.00 Ban Dj (Hudobný festival Kayser, Party-stan)
 • 23.00 DJ Dilemma (Nám. gen. Klapku)
 • 00.30 Bóli & Pollák (Starriders) (Hudobný festival Kayser, Party-stan)
 • 02.00 Dj Kovács & Boogie (Hudobný festival Kayser, Party-stan)

30. APRÍL (nedeľa):

 • 09.00 Výstava a stretnutie motocyklov a áut veteránov (do 16.00) (Komárom, Szabadság tér 1.)
 • 09.00 Komárom Cup tenisový turnaj (Gymnázium Jókaiho)
 • 10.00 III. Brigetio MTB Maratón a súťaže pre deti, vzdielenosť: 33 km – Cyklistický športový klub Brigetio, (Monoštorská pevnosť)
 • 10.00 Zoznamovanie sa s lukostreľbou (do 15.00) (Park Anglia)
 • 10.00 Jazda na koni – Združenie jazdeckých športov Szőny (do 12:00) (Dvor gymnázia Jókaiho)
 • 10.00 Program detskej skupiny Iszkiri (Hudobný festival Kayser, pódium Kayser)
 • 10.00 Tvorivé dielne – Klub remesiel a ručných prác Kemence (do 17:00 hod.) (Dvor gymnázia Jókaiho)
 • 10.00 Hry pre deti s Klubom turistiky Bakancsos (do 18:00 hod.) (Dvor gymnázia Jókaiho)
 • 10.00 Oslavy folklóru (Nádvorie a amfiteáter Dôstojníckeho pavilónu)
  10.00 Tvorivé dielne pre deti: remeselníctbo, čitanie rozprávok, kreslenie (do 17.00)
  10.30 Hry s Katou Méhes (do 11.30)
  11.00 Tanečný súbor Mórinca (Veľký Kýr)
  14.30 Ghyimesi Igricek (hudba na gajdách, ninere, bubnoch a drumbliach)
  15.15 Komorný folklórny súbor Árpáda Fesztyho (Komárno)
  16.00 Folklórny súbor Garabonciás (Komárom)
  17.00 Tanečný súbor Megyer (Veľký Meder)
  18.00 Galaprogram „Páva 2016“, hudobný doprovod: ľudová kapela Istvána „Szalonna“ Pála
  20.00 Koncert Róberta Lakatosa a skupiny RÉV
 • 11.30 Program divadla Délibáb (Hudobný festival Kayser, pódium Kayser)
 • 12.30 Koncert skupiny GMThree (Hudobný festival Kayser, pódium Kayser)
 • 13.00 Hľadanie komárňanského pokladu – ukážka a súťaž v potápaní (Mŕtve rameno Váhu)
 • 14.00 Koncert skupiny Bad Day (Hudobný festival Kayser, pódium Kayser)
 • 15.00 Program BB Belly Dance (Hudobný festival Kayser, pódium Mylan)
 • 15.00 Ľudová hudba v podaní kapely Andrása Csomor Nagy (Nám. gen. Klapku)
 • 15.00 PREßBURGER KLEZMER BAND: Balady – koncert (Menház – synagóga)
 • 15.45 Spoločný program dychovej hudby z Naumburgu a dychovej hudby Egressy (Hudobný festival Kayser, pódium Mylan)
 • 16.00 Koncert Attilu Csengeriho a skupiny Magyarock Musical Band (Hudobný festival Kayser, pódium Kayser)
 • 16.00 Program Sub Bass Monster (Hudobný festival Kayser, Party-stan)
 • 16.00 Koncert Niki Csenky (Nám. gen. Klapku – centrálne javisko)
 • 16:30 Slovenskí rebeli – ŽIVOT (hudobno-tanečné folklórne divadelné predstavenie) verejná nahrávka; rezervácie: 0905 466 107 (Dom Matice slovenskej)
 • 18.00 Blues Walkers (Hudobný festival Kayser, Zúzdaplacc)
 • 18.00 Koncert skupiny A Fuera Fondo (Nám. gen. Klapku – centrálne javisko)
 • 18.00 Koncert vážnej hudby v podaní Réka Kristóf – soprán a Péter Méri – klavír (Kultúrny palác – hlavná budova Podunajského múzea)
 • 18:15 Junior club – moderný tanec (Dom Matice slovenskej)
 • 18.30 Koncert skupiny Peet Project (Hudobný festival Kayser, pódium Mylan)
 • 18.30 Koncert skupiny New Level Empire (Hudobný festival Kayser, Party-stan)
 • 18.45 Hra rádia Forrás (Hudobný festival Kayser, pódium Kayser)
 • 19.00 Háry János – divadelné predstavenie divadla Magyar Lovas Színház (Magyar Lovas Színház)
 • 19.00 Koncert skupiny Eli Csóka (Nám. gen. Klapku)
 • 19.00 Koncert skupiny Zanzibar (Hudobný festival Kayser, pódium Kayser)
 • 19.30 Koncert Corelosa (Hudobný festival Kayser, Zúzdaplacc)
 • 20.00 Akustický koncert MaO JAM (Borozó – Nádvorie Európy)
 • 20.15 Koncert Celeste Buckingham (Nám. gen. Klapku)
 • 20.30 Koncert Leslieho Szabóa a Daniho Torresa (Hudobný festival Kayser, pódium Mylan)
 • 21.00 Koncert skupiny Ladánybene 27 (Hudobný festival Kayser, Party-stan)
 • 21.00 Koncert Egyéb Veszély (Hudobný festival Kayser, Zúzdaplacc)
 • 22.00 Koncert skupiny Anna & The Barbies (Hudobný festival Kayser, pódium Kayser)
 • 22.00 Party šlágrov s Danym (Hudobný festival Kayser, pódium Mylan)
 • 22.15 Koncert skupiny Budapest Bár (Nám. gen. Klapku)
 • 23.00 Koncert Jackson Criminal (Hudobný festival Kayser, Zúzdaplacc)
 • 23.00 Program skupiny Feelharmonx „Live act” (do 03:00 hod.) (Hudobný festival Kayser, Party-stan)
 • 23.00 Dj Bedecs (Hudobný festival Kayser, Party-stan)
 • 23.30 DJ Dilemma (Nám. gen. Klapku)
 • 00.30 Kovács „Nagyember” László (Hudobný festival Kayser, Party-stan)
 • 02.00 Dj Miller (Hudobný festival Kayser, Party-stan)

1.MÁJ (pondelok):

 • 06.00 7. Tradičné rybárske preteky; Pohár primátora a súťaž vo varení „halászlé“ (Mŕtve rameno Váhu)
 • 09.00 O futbalový pohár Mihálya Tótha juniorov (Športové ihrisko Zoltána Czibora, športové ihrisko Dezsőa Berecza)
 • 10.00 Futbalový turnaj – Samospráva mesta Komárom, reprezentácia maďarských hercov a maďarská olympijská reprezentácia (Športové ihrisko Zoltána Czibora)
 • 10.00 Majstrovstvá Slovenska silných mužov (Klapkovo námestie)
 • 10.00 Zoznamovanie sa s lukostreľbou (do 15.00) (Park Anglia)
 • 10.00 Deň Starej pevnosti (Stará pevnosť; vstup od Elektrárenskej cesty)
  10.00 Remeselníctvo, detské hry, skúška odvahy a iné prekvapenia pre deti (do 17.00)
  10.30 Vitéz László – bábkové predstavenie bábkového divadla Madzag z Kecskemétu
  11.30 „Tri prasiatka trochu inak” – rozprávka v podaní ochotníckeho divadla Schod pri MsKS Komárno
  12.20 Sprievod bábkového divadla Madzag z Kecskemétu
  12.30 Bojová ukážka husárov a pešiakov z obdobia 1848/49 v podaní účastníkov 20. Jarného spomienkového ťaženia vojsk
  13.30 Jarmočné komédie s bábkovým divadlom Madzag z Kecskemétu
  14.30 Ukážková jazda a výstava historických vozidiel
  15.00 Kukorica Jancsi a Vitéz! Epická báseň Sándora Petőfiho v podaní Kuttyomfitty társulat
 • 10.00 Maďarské ľudové rozprávky – program Bábkové divadlo Bábuci (Hudobný festival Kayser, pódium Kayser)
 • 10.00 Tvorivé dielne – Klub remesiel a ručných prác Kemence (do 17:00 hod.) (Dvor gymnázia Jókaiho)
 • 10.00 Hry pre deti s Klubom turistiky Bakancsos (do 18:00 hod.) (Dvor gymnázia Jókaiho)
 • 10.00 Pietny akt a kladenie vencov pri príležitosti prielomu v roku 1919 pri masovom hrobe 102 obetí (Katolícky cintorín)
 • 11.00 Koncert skupiny Zsebsün (Hudobný festival Kayser, pódium Kayser)
 • 11.00 Sprevádzanie pevnosťou (Vstup cez Leopoldovu bránu)
 • 11.30 Súťaž v preťahovaní ľanom (Alžbetin most)
 • 12.00 „Jó ebédhez szól a nóta” – koncert ľudovej hudby Józsefa Kovácsa ml. a sólista skupiny Tibor Bertók ml. (Nám. gen. Klapku)
 • 12.30 Naruby – poézia v kytici (Hudobný festival Kayser, pódium Kayser)
 • 12.30 Jazda na koni – Združenie jazdeckých športov Szőny (do 15:00) (Dvor gymnázia Jókaiho)
 • 13.00 Sprevádzanie pevnosťou (Vstup cez Leopoldovu bránu)
 • 14.00 Idea, hybnosť, vytváranie hodnôt, Inovatívne výtvarné techniky – workshop nie len pre detí, Krok za krokom – výuka tanca nie len pre detí (do 18.00) (Súkromná základná umelecká škola Sylvie Czafrangóovej, Nádvorie Európy 18.)
 • 14.00 Kladenie vencov pri soche gen. Klapku pri príležitosti 20. Jarného spomienkového ťaženia vojsk Prvého jazdeckého a tradície zachovávajúceho spolku v Iži (Nám. gen. Klapku)
 • 14.00 Program Dániela Tihanyiho (Hudobný festival Kayser, pódium Kayser)
 • 14.00 Festival ľudových tancov – stretnutie skupín ľudových tancov z regiónu (do 18:00 hod.) – Aranykocsi Néptáncegyüttes (Kocs); Cseperedők Néptánccsoport (Bábolna); Forgatós Néptáncegyüttes (Mór); Garabonciás Folklór Egyesület (Komárom); Zúgó Néptáncegyüttes (Nagyigmánd) (Hudobný festival Kayser, pódium Mylan)
 • Tanečné popoludnie (Amfi. Dôstojníckeho pavilónu)
  15.00 Ukážka tanečníkov CVČ
  15.30 Ľudový súbor Dunajíček a Mamičky od Dunaja
  16.15 Spoločenské tance v prevedení Niki dance &sport klub
  16.30 Indický tanec Bollyvood v prevedení tanečnej skupiny Bindi
 • 15.00 Matica slovenská – Ľudová hudba (Nám. gen. Klapku)
 • 15.30 Koncert Tamás Mészáros & Band (Hudobný festival Kayser, pódium Kayser)
 • 15.45 Žrebovanie cien VIII. Veľkej jarnej hry Cestovnej kancelárie Pepita Tours, Účinkuje: Szilvia Fekete – Szisza (Nám. gen. Klapku)
 • 16.30 Koncert dychovky Veselá kapela (Nám. gen. Klapku)
 • 17.30 Spoločný koncert Petra Emmera a Mariána Grexu (Nám. gen. Klapku)
 • 18.00 Koncert skupiny Borostyán (Amfiteáter Dôstojníckeho pavilónu)
 • 18.00 Operetný galaprogram – Účinkujú: György Derzsi Andrásfalvi, Katalin Kollár, Tünde Kevicky, Andrea Nagy Kovács, György Derzsi a Komárňanský komorný orchester; diriguje: Szabolcs Medveczky; vstupné: 5 € (Mestské kultúrne stredisko)
 • 18.00 Koncert Radics Gigi (Hudobný festival Kayser, pódium Kayser)
 • 18.30 Koncert dychovky Veselá kapela (Pred Domom Matice slovenskej)
 • 19.30 Koncert skupiny Magashegyi Underground (Hudobný festival Kayser, pódium Mylan)
 • 19.30 Koncert Viktora Királya (Nám. gen. Klapku – centrálne javisko)
 • 19.30 RETRO DISCO (open air) DJ ČEKU (Pred Domom Matice slovenskej)
 • 21.30 Koncert Bereczki Zoltán (Hudobný festival Kayser, pódium Kayser)
 • 21.30 Koncert Tibora Kaszu (Nám. gen. Klapku – centrálne javisko)
 • 22.30 Javiskové laser a pyro show (Nám. gen. Klapku – centrálne javisko)

Sprievodné programy:

Komárňanské FOTO Spektrum 2017; výstava víťazných prác súťaže amatérskych fotografov (Mestské kultúrne stredisko – 1. poschodie)