Mesto 2019. 05. 17.

Pokračuje oprava chodníkov

Aj v tomto roku je naplánované pokračovanie ucelenej opravy chodníkov v našom meste. Opravy boli začaté ešte v roku 2016 a pokračovali aj v ďalších rokoch.

Mesto tento rok zo schváleného rozpočtu v hodnote 150 000 eur realizuje ďalšie opravy chodníkov v týchto uliciach a v tomto poradí:

 • Petőfiho (okolo budovy divadla a pri Vodárenskej veži)
 • Biskupa Királya (od Špitálskej na pravej strane – 1. úsek)
 • Mieru (pred školou)
 • E. B. Lukáča (od budovy KOMVaK-u smerom k centru mesta)
 • Lehárova (strana Danubius – ukončenie)
 • Palatínova (od pekárne po Meštiansku)
 • Vnútorná okružná (medzi Hlbokou a Rákócziho)

Naplánovaná je výmena podzemných plynovodov na Palatínovej ulici (od mosta po Kúpeľnú ulicu obojstranne) a na Dunajskom nábreží (od Lehárovej po Elektrárenskú, na strane k mestu), ktoré sa uskutočnia až v rokoch 2020 až 2021 tak, že tu budú chodníky opravené až po výmene sietí. Na nasledovné doposiaľ neopravované chodníky už poslanci prijali zoznam, ktorý bude závisieť od rozpočtov v nasledujúcich rokov. Súvisiace prípravné práce – príprava dokumentácie, konzultácie s prevádzkovateľmi verejných sietí – sa už začali. Týka sa to nasledujúcich častí:

 • Námestie Kossutha (od Thalyho ulice smerom na Damjanichovu)
 • Pohraničná (na strane pred ZŠ)
 • Pohraničná (pred súdom)
 • Slnečná (od Ulice práce po Trstinovú)
 • Slnečná (od Trstinovej po Ulicu 29. augusta)
 • Krížna (v mestskej časti Nová Stráž).

„Súvislé obnovy zničených, resp. opotrebovaných chodníkov každopádne ostanú prioritným cieľom mesta. Okrem opráv chodníkov sa na viacerých miestach realizuje aj bezbariérový prístup“ – povedal primátor mesta Komárno Béla Keszegh.

Mesto momentálne spravuje 67 km chodníkov.