Región 2014. 01. 17.

Polícia začína vodičom posielať pokuty poštou

Slovenská polícia začína rozosielať vodičom pokuty za dopravné priestupky poštou. S viac ako ročným oneskorením tak zaviedla do praxe zodpovednosť prevádzkovateľov motorových vozidiel za porušenie predpisov. Nový systém trestania za zhruba desiatku najčastejších priestupkov sa zatiaľ nebude vzťahovať na cudzincov.

Na rozdiel od doterajšej praxe, keď policajti zastavovali a pokutovali cestných pirátov spravidla bezprostredne po spáchaní priestupku, po novom už tiež budú na základe snímok z policajných videokamier alebo mobilných radarov zasielať predvolania s výzvou na zaplatenie pokuty. Rozhodnutie dostane prevádzkovateľ vozidla zapísaný v policajnej evidencii bez ohľadu na to, kto sa priestupku v skutočnosti dopustil.

Tento postup umožní polícii odhaliť viac previnilcov. „Zameriame sa najmä na nebezpečné a rizikové úseky s hustou premávkou, kde z hľadiska bezpečnosti nemôžu zastavovať vodičov, ktorí porušujú zákon“ informovala policajná hovorkyňa Denisa Baloghová.

Cudzincov, zrejme kvôli problémom s dodatočným vyhľadávaním majiteľa vozidla registrovaného v zahraničí, bude polícia v prípade zistenia priestupku pokutovať naďalej priamo na mieste. Zodpovednosť prevádzkovateľa vozidla za spáchané dopravné priestupky zaviedlo viacero štátov. Na Slovensku sa toto pravidlo vzťahuje napríklad na prekročenie maximálnej povolenej rýchlosti alebo porušenie zákazu predbiehania. Po obdržaní príkazu na zaplatenie pokuty môže majiteľ vozidla oznámiť polícii údaje o osobe, ktorá v čase spáchania priestupku auto šoférovala. Ak sa tieto informácie nepotvrdia, pokutu bude nakoniec musieť zaplatiť sám prevádzkovateľ vozidla.

Nový systém platenia pokút zavádza slovenská polícia len v obmedzenom rozsahu. Dôvodom je, že stále nemá k dispozícii zariadenie, ktoré by na základe fotografie vozidla automaticky zaslalo jeho majiteľovi oznámenie o priestupku. Baloghová uviedla, že policajti budú musieť sami vyhľadať držiteľa vozidla v evidencii, potom vyhotoviť príkaz na zaplatenie pokuty a ten spolu s fotografiou o priestupku odoslať poštou.

(zdroj: pravda.sk, ilustračné foto)