Mesto 2011. 02. 18.

Poslanci za Most-Híd zablokovali mestské zastupiteľstvo

Prvé riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva po takmer pol roku sa nekonalo. Poslanci za Most-Híd obštrukciou zablokovali zasadnutie.

Odmietli zahlasovať
Poslanci za Most-Híd sa odmietli zúčastniť hlasovania na štvrtom zasadnutí mestského zastupiteľstva v tomto volebnom období. Primátor Anton Marek navrhol rozšírenie programu o bod, v ktorom navrhoval hlasovanie o zotrvaní terajšieho konateľa spoločnosti Com-Média Zoltána Péka. Ten sa stal v decembri minulého roka šéfredaktorom rádia Patria, ktoré spadá pod Slovenský rozhlas v Bratislave. Pék tak zastáva dve časovo náročné funkcie, ktoré nestíha napĺňať. Nahradiť ho pri tom mal neúspešný kandidát na primátora za SMK Laszló Stubendek.

Poslancom za Most-Híd sa nepáčilo, že o takejto dôležitej veci by sa malo hlasovať bez toho, aby bol kandidát riadne vybratý a prekonzultovaný s mestským zastupiteľstvom. Imre Andruskó sa na zasadnutí vyjadril, že pokiaľ primátor neodstúpi zo svojej požiadavky, poslanci z jeho strany budú obštruovať. Túto myšlienku podporil okrem jeho spolustraníkov aj nezávislý poslanec Béla Keszegh.

Obštrukciu vykonali tým, že nevložili svoje identifikačné karty do volebných prístrojov a tým sa neprezentovali. Mestské zastupiteľstvo tak nebolo uznášaniaschopné. Po desaťminútovej prestávke sa poslanci vrátili do lavíc, no situácia sa zopakovala a zasadnutie sa nemohlo začať.

Do dvoch týždňov sa stretnú znova
Z prítomných a prezentovaných 20 poslancov 11 bolo za zmenu programu, 1 poslanec nehlasoval a 8 poslancov (7 z kandidátky strany MOST-HÍD a 1 nezávislý) sa hlasovania vôbec nezúčastnilo. Zasadnutie nebolo uznášaniaschopné. Preto podľa zákona primátor mesta vyhlásil prestávku na zjednotenie názorov medzi poslancami. Po nej dal primátor opäť hlasovať, prezentovalo sa 21 poslancov, ale hlasovania sa zúčastnilo opäť len 12 poslancov (SMK a nezávislí), teda zasadnutie znovu nebolo uznášaniaschopné. Tým, že časť poslancov sa opätovne nezúčastnilo hlasovania za doplnenie programu zasadnutia, porušili zákon 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v §12 ods. 5. Primátor mesta bol nútený v súlade s platnými právnymi predpismi zasadnutie mestského zastupiteľstva ukončiť.

Anton Marek dodal, že podľa zákona bude musieť zvolať zastupiteľstvo znova do 14 dní. No keďže budúci týždeň budú na západnom Slovensku jarné prázdniny, zrejme bude náhradná schôdza zvolená až týždeň po tom, keďže viacerí z poslancov budú s rodinami mimo mesta.

Nemohli spraviť nič dobé pre mesto
Problémom je hlavne to, že už od septembra 2010 sa mestské zastupiteľstvo riadne nezišlo a nemohlo teda ani včera rozhodovať o bodoch potrebných pre chod mesta. Okrem iného bolo na programe “Deväť poslancov  zabránilo tomu, aby primátor a ostatní poslanci mohli konať v prospech mesta a v prospech svojich voličov. Tí, ktorí sa nezúčastnili hlasovania sa vlastne vyjadrili, že nechcú spolupracovať s primátorom,” uvádza sa v oficiálnom stanovisku primátora Antona Mareka. Okrem iného boli na programe body ohľadom plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra, žiadosti a návrhy vo veciach financií, školstva, kultúry a športu.

Text: db

Vyjadrite svoj názor