Mesto 2014. 11. 18.

Pozor,pozor dôležité hlásenie…

Začína sa jabĺčkový týždeň. Takto štvrtáci v pondelok ráno na ZŠ J.A.Komenského v Komárne vítali rodičov a deti v rámci Týždňa zdravia. Samozrejme, vstup do školy bol s jabĺčkom  a kto zabudol….deti ponúkali s úsmevom.

Zdravie máš len jedno, nieslo sa v rozprávkovej krajine celý týždeň. Hravo, tvorivo, zdravo riešili úlohy a skloňovali slovo ,,zdravie“ vo všetkých podobách. Matematika sa premenila na jabĺčkové počítanie, samozrejme nechýbali rozprávky o jabĺčku a hlavná postavička Jonatánko sprevádzal deti svetom poznania, získavania skúseností a tvorivého využitia fantázie. Jabĺčkový koberec, jabĺčkový košíček, tanec, nechýbal erb kráľovstva aj hymna ,,Bolo raz jabĺčko krásne“. Jabĺčková víla pomáhala kde sa dalo. Z jablka sváru by mal radosť aj Isaac  Newton, veď gravitačná sila bez jabĺčka by nebola dostatočne preskúmaná. No a Kucapaca v bláznivom kráľovstve zapĺňala nádhernými  projektami chodby školy. A deti si samozrejme celý deň pochutnávali na červených jabĺčkach. Piatok bol však vyvrcholením aktivít, pretože prišli škôlkári. A vôbec nenavštívili len prvákov, ale zisťovali ako pracujú druháci, tretiaci aj štvrtáci. A ako sa na správnych hostiteľov patrí, posilnili sme ich ovocným šalátom a pochúťkami. Riešili úlohy, za ktoré dostali veľa darčekov vytvorených našimi deťmi. A na záver, z malej ankety /výpovede detí/: ,,Ja už nebudem vyhadzovať potraviny do koša, musím sa zdravo stravovať, pohyb a šport musia byť pre mňa samozrejmosťou, čistota a starostlivosť o zdravie sú dôležité  pre mňa, veď …Zdravie mám len jedno…  Jablkofest bol začiatkom a určite bude pokračovaním tradície na ZŠ  J.A.Komenského v Komárne.

Tak nabudúce: ,,Zdraviu zdar.“