Región 2014. 06. 06.

Pozvánka na Deň martýrov

Židovská náboženská obec v Komárne týmto pozýva všetkých ľudí dobrej vôle na tryznu, ktorá sa bude konať v nedeľu 8. júna 2014 pri  príležitosti 70. výročia deportácie Židov z Komárna a okolia.

Program:

10:30- Spomienka na židovskom cintoríne (Ul. Zlatého človeka 1)

Slávnostný prejav prednesie rabín István Darvas, účinkuje kantor Immánuel Zucker

12:00- Zapálenie sviečok v synagóge pri pamätníku obetí

12:15- Mikromúzeum Ármina Schnitzera – otvorenie novej výstavy

13:00- „Musíš skúmať dedičstvo minulosti” vyhodnotenie projektu, odovzdanie cien

Spomínajme spoločne!