Mesto 2014. 04. 29.

Židovská náboženská obec počas Komárňanských dní

Podujatia Židovskej náboženskej obce v Komárne počas Komárňanských dní:

30. apríla 2014, streda, 16:00 ľudová univerzita Židovskej univerzity v Budapešti: Dr. András Zima: „Medzi novými hranicami.“ Modernizujúce budapeštianske židovské skupinové stratégie v medzivojnovom období v dôsledku nových hraníc v Karpatskej kotline.
So slovenským synchronizovaným prekladom!

1. mája 2014, štvrtok, 14:00-16:00 Deň otvorených dverí v budove Menház a v malej synagóge, Ul. Eötvösa 15.

1. mája 2014, štvrtok, 16:00 Promócia knihy Dr. Andrása Paszternáka: Modro-biele všedné dni v budove Útulku. S autorom sa rozpráva Dóra Miklós.

Usporiadatelia každého srdečne očakávajú!