Mesto 2014. 05. 14.

Spomínajme spoločne na deportovaných

Židovská náboženská obec v Komárne dňa 8. júna 2014 pri príležitosti 70. výročia deportácie Židov z Komárna a okolia usporiada tryznu, na ktorú srdečne pozýva všetkých ľudí dobrej vôle.

Program:

10:30 – Spomienka na židovskom cintoríne (Ulica Zlatého muža 1.) Slávnostný prejav prednesie rabín István Darvas, účinkuje kantor Immánuel Zucker.
12:00 – Zapálenie sviečok v synagóge pri pamätníku obetí.
12:15 – Mikromúzeum Ármina Schnitzera – otvorenie novej výstavy.
13:00 – „Musíš skúmať dedičstvo minulosti” vyhodnotenie projektu, odovzdanie cien.