Kultúra 2014. 02. 24.

Židovská náboženská obec vyhlasuje vedomostnú súťaž

Pod názvom – Musíš skúmať našu minulosť, jej dedičstvo – Židovská náboženská obec v Komárne pri príležitosti jubilejného roka 2014 (100. výročie úmrtia komárňanského rabína Ármina Schnitzera, 100. výročie vypuknutia 1. svetovej vojny a 70. výročie holokaustu) vyhlasuje vedomostnú súťaž pre všetkých záujemcov.

Vekové kategórie:
deti do 15 rokov
študenti stredných škôl (do maturity)
študenti vysokých škôl
dospelí – do 120 rokov

Kategórie:
fotografia
poézia
novela, esej
kresba, maľba, grafika, socha, koláž, plagát
krátky film

Témy:
Židia v prvej svetovej vojne
Obdobie holokaustu
Židovské komunity v období pred a medzi svetovými vojnami
Čo by si urobil proti antisemitizmu?
Židovské komunity dnes
Izrael
Spomienkové formy
Ármin Schnitzer

Termíny:
Termín odovzdania súťažných diel: 30.4.2014.
Súťažné diela budú osobne prezentované – odovzdávanie cien sa bude konať. 8.6.2014.
Hodnotné ceny. Súťažné diela možno vo všetkých kategóriách a vo všetkých vekových kategóriách odovzdať v maďarskom i slovenskom jazyku. Odmenené diela budú uverejnené v Spravodajcovi a budú vystavené v budove Útulku (Menház).

Víťazi súťaže budú odmenení hodnotnými cenami. Súťažné diela bude hodnotiť odborná porota.
Vedomostná súťaž sa uskutoční s finančou podporou Inštitútu Bálinta Balassiho.

Vaše dotazy očakávame na adrese kile@menhaz.sk.

Súťažné diela žiadame zaslať (odovzdať) v 1 vytlačenom exemplári a elektronickou cestou na adresu kile@menhaz.sk.

Korešpondenčná adresa:
Židovská náboženská obec v Komárne
„Súťaž”
Eötvösova ulica 15
94501 Komárno
Slovakia