Mesto 2015. 08. 28.

Práce na obnove strechy kasárne pokračujú

26. augusta 2015 bol na pracovisku obnovy strechy obrovskej budovy bývalej kasárne v Novej pevnosti zorganizovaný kontrolný deň, ktorého sa zúčastnili zástupcovia všetkých zainteresovaných strán. Boli tam projektanti stavby, zástupcovia dodávateľskej firmy, osoba vykonávajúca stavebný dozor, odborníci z pamiatkového úradu a tiež zástupcovia mestského úradu za objednávateľa stavby.