Mesto 2015. 08. 28.

Práce na obnove strechy kasárne pokračujú

26. augusta 2015 bol na pracovisku obnovy strechy obrovskej budovy bývalej kasárne v Novej pevnosti zorganizovaný kontrolný deň, ktorého sa zúčastnili zástupcovia všetkých zainteresovaných strán. Boli tam projektanti stavby, zástupcovia dodávateľskej firmy, osoba vykonávajúca stavebný dozor, odborníci z pamiatkového úradu a tiež zástupcovia mestského úradu za objednávateľa stavby.

Ako sme sa v rámci kontroly od Petra Simona, konateľa firmy Darton s.r.o., ktorá rekonštrukciu vykonáva dozvedeli, aktuálne na stavbe pracuje do 90 ľudí a až 5 žeriavov. Pracuje sa priebežne na šiestich sekciách stavby zo siedmych. Na jednej sekcii sa ešte odstraňuje azbestová krytina strechy, ktorá sa považuje za nebezpečný odpad, preto pri jeho odstraňovaní je potrebné dodržať normami stanovené podmienky. Vymieňajú sa prehnité, teda nepoužiteľné stropné trámy, kompletizuje sa drevená stropná konštrukcia, ďalej sa murujú sa chýbajúce a poškodené rímsy a taktiež sa nanovo murujú komíny, ktoré sa následne aj omietajú. Pán Simon sa ohľadne harmonogramu prác stanovených v dodávateľskej zmluve vyjadril, že zatiaľ sa im darí držať všetky termíny vzťahujúce sa na vykonávanie prác aj čerpanie finančných prostriedkov z príslušného fondu Európskej únie. Na otázku, či sa im podarí práce na streche budovy ukončiť v stanovenom termíne sa pán konateľ vyjadril, že budú vedieť držať termín aj v prípade ak by im situáciu komplikovalo občasné nepriaznivejšie počasie. Vďaka dotácii z EÚ a spoločnej snahe všetkých zainteresovaných úradov a organizácii by mala do novembra najrozsiahlejšiu budovu Novej pevnosti do veľkej miery chrániť a konzervovať pred nepriaznivými vplyvmi počasia na dlhé desaťročia obnovená strecha s novou strešnou krytinou.

Fotogalériu dokumentujúcu postup prác nájdete TU.

-krá-

Tabula_ROP_kasaren_web

Foto: obnova.sk