Mesto 2023. 03. 24.

Pred bývalou poliklinikou začali s vytváraním priestoru pre lešenie

V piatok ráno 24. marca 2023 viacerí chodci pri bývalej budove polikliniky v centre Komárna spozorneli na výrub stromov pred budovou. Podľa slov primátora Bélu Keszegha má ísť o výrub stromov z dôvodu vytvárania priestoru pre lešenie.

O tom, že bývalá budova polikliniky sa stala predmetom predaja spoločnosti Manevi SK s.r.o z Dunajskej Stredy sme informovali minulý rok vo februári. Aktuálne v okolí polikliniky prebieha výrub stromov, ktorý financuje práve Manevi SK.

„Žiadosť o výrub stromov podal nový majiteľ budovy, nakoľko bolo potrebné vytvoriť miesto pre lešenie,“ informuje primátor Béla Keszegh. Tejto žiadosti sa snažili vyhovieť čo najrýchlejšie, keďže postavenie lešenia aj s ochrannou plachtou je dôležité aj pre okoloidúcich, ktorí sa pohybujú pod chátrajúcou budovou bývalej polikliniky.

Aktuálne prebieha mapovanie interiéru, avšak začatie vnútorných prác je ešte v nedohľade. „Drevené časti v celej budove sú vo veľmi zlom stave, keďže ich napadla nejaká huba. Preto je dôležité konzultovať s pamiatkarmi. Tí tvrdo pracujú, avšak je potrebných viacero príprav a povolení, keďže sa budova vyhlásila za národnú kultúrnu pamiatku,“ dodáva primátor. Predmetom skúmania je aj strecha.