Mesto 2017. 05. 16.

Prestížne ocenenie BIELE SRDCE získali dve zdravotnícke pracovníčky komárňanskej nemocnice

Prestížnym ocenením BIELE SRDCE Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SK SaPA) v piatok podvečer, 12. mája 2017,  vyjadrila svoje uznanie v kategórii Pôrodná asistentka/ v praxi pani Alžbete Húsovej a Sestra/ v praxi pani Melinde Rancsó zo Všeobecnej nemocnice Komárno, ktorá je prevádzkovaná neziskovou organizáciou FORLIFE a manažérsky riadená spoločnosťou AGEL SK. Pani Húsová rozjasňuje miestnosti komárňanskej nemocnice už 39 rokov a je obľúbená ako u pacientiek, tak medzi kolegyňami. Pani Rancsó sa stará o pacientov jednotky intenzívnej starostlivosti vnútorného lekárstva v nemocnici už 19 rokov a aktívne sa podieľa na skvalitňovaní života diabetikov.

Slávnostné odovzdávanie ocenení sa uskutočnilo v priestoroch Hotelu Saffron v Bratislave a ocenenie z rúk prezidentky SK SaPA Mgr. Ivety Lazorovej, dipl. p. a. si prevzalo 31 najlepších zdravotníckych pracovníkov, ktorí boli nominovaní v týchto kategóriách: sestra/pôrodná asistentka – manažér, sestra/pôrodná asistentka v praxi, sestra/pôrodná asistentka – pedagóg a mimoriadne ocenenie. Záštitu nad slávnostným podujatím prevzal pán Andrej Kiska, prezident Slovenskej republiky.

Pani Húsová je špecialistka pracujúca na pôrodnej sále gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia. Má veľmi dobrú úroveň všeobecných a odborných vedomostí ako aj úroveň praktických zručností. V práci je aktívna a iniciatívna, má veľmi dobrý prístup a jednanie s pacientkami, s rodičkami. Je empatická, rešpektuje rodičku ako osobnosť, preto ju hodnotia medzi najlepšie pôrodné asistentky na pôrodnej sále,“ uviedla PhDr. Zlatica Halmová, MPH, námestníčka riaditeľa pre úsek ošetrovateľstva.

„Ocenená Melinda Rancsó patrí medzi najangažovanejšie zdravotnícke pracovníčky našej nemocnice. Je výbornou odborníčkou, ktorá sa aktívne venuje nielen práci sestry na jednotke intenzívnej starostlivosti oddelenia vnútorného lekárstva ale aj vzdelávaniu pacientov a širokej verejnosti v téme diabetes mellitus, čím pomáha pacientom priblížiť túto diagnózu a zjednodušiť zmeny, ktoré sú pri tejto chorobe nevyhnutné ,“ povedala námestníčka riaditeľa pre ošetrovateľstvo.

Cena BIELEHO SRDCA bola odovzdaná na slávnostnom seminári pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier, pričom pred odovzdaním ceny, moderátor predstavil oceneného a uviedol jeho stručný profesijný životopis. „Za vedenie nemocnice i všetkých kolegov obom sestrám srdečne gratulujeme k prestížnemu oceneniu a zároveň by sme sa im chceli veľmi poďakovať za ich obetavosť a profesionalitu vo vzťahu k pacientom a kolegom a tiež za to, že svojím prístupom k práci prispievajú k dobrému menu komárňanskej nemocnice,“ dodal riaditeľ nemocnice Mgr. Viktor Dudáš.

Ocenené sestry a pôrodné asistentky prijal deň pred podujatím pán Andrej Kiska, prezident Slovenskej republiky v Prezidentskom paláci. „Teší ma, že som bola medzi 31 ocenenými zdravotníkmi a mohla som prevziať toto prestížne ocenenie na republikovej úrovni. Týmto by som sa chcela poďakovať všetkým mojim kolegom, vedeniu nemocnice, priateľom a hlavne rodine, ktorá ma vždy počas celých 39 rokov podporovala,“ dodala ocenená pôrodná asistentka Alžbeta Húsová.

Všeobecná nemocnica Komárno s viac ako 110-ročnou históriou je jedným z najvýznamnejších poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v regióne. Poskytuje liečebno-preventívnu starostlivosť pre takmer 110 tisíc obyvateľov spádového územia okresu Komárno. Odbornú zdravotnú starostlivosť poskytuje pacientom na 11 lôžkových oddeleniach, 3 jednotkách intenzívnej starostlivosti (JIS), v 23 ambulanciách a 10 oddeleniach spoločných liečebných a vyšetrovacích zložiek.

Mgr. Marta Csergeová,
tlačová hovorkyňa AGEL SK a.s.