Mix 2018. 11. 06.

Pri vodárenskej veži zriadia fitness-park

Vďaka úspešnému projektu a získanej dotácii možno ďalej rozvíjať okolie vodárenskej veže, v minulosti známeho ako Ráczová záhrada. Oddych bude v tejto lokalite príjemnejší, a investícia poskytne aj možnosť aktívneho oddychu.

Vďaka Nadácii Slovenskej sporiteľne môže pokračovať skrášľovanie okolia vodárenskej veže, tzv. Ráczovej záhrady, niekdajšieho centra komárňanského futbalu. Svojím úspešným projektom získalo mesto dotáciu vo výške 14 tisíc eur. – oznámil viceprimátor Béla Keszegh. Pred niekoľkými rokmi sa nám vďaka sponzorom podarilo vyčistiť bezprostredné okolie vodárenskej veže, lavičky sme pomenovali po známych futbalistoch, a niekdajšie futbalové ihrisko pripomína pamätná tabuľa.

V rámci terajšieho projektu budú inštalované exteriérne posilňovacie stroje, opravíme lavičky, upravíme celé okolie. Celková suma investície presahuje 25 tisíc eur, zvyšnú časť zdrojov zabezpečí spoločnosť KOMVaK. „Vodárenská veže je symbolom vodární i mesta. Práve preto tento projekt s radosťou podporíme.” – uviedol riaditeľ spoločnosti Patrik Ruman. Investícia bude realizovaná ešte v tomto roku.

Podobný park bude vybudovaný v Ružovom parku pred termálnym kúpaliskom. Chodníky tejto lokality boli nedávno zrekonštruované, inštalovali nové lavičky, a zakrátko k nim pribudnú aj fitness-stroje. Náklady tejto investície znáša mesto.