Kultúra 2013. 04. 18.

Priateľstvo v 21. storočí – žiaci zo ZŠ Rozmarínovej na divadelnom festivale v Nitre

Dňa 15. apríla 2013 Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UKF v Nitre zorganizovala 14. divadelný festival pre základné, stredné a jazykové školy v anglickom jazyku pod názvom Priateľstvo v 21. storočí.

Vytrvalosť žiakov zo Základnej školy na Rozmarínovej ulici v Komárne, ktorí usilovne nacvičovali scénku, žala aj úspechy.

Sme veľmi radi, že vytrvalosť žiakov zo Základnej školy na Rozmarínovej ulici v Komárne, ktorí usilovne nacvičovali scénku, žala aj úspechy. Témou 14. ročníka festivalu bolo priateľstvo v rôznych podobách. V predstaveniach v anglickom jazyku sa žiaci a študenti spoločne zamysleli nad tým, čo znamená priateľstvo v súčasnej dobe, ako vnímajú hodnoty priateľstva, prečo sú dnes priatelia dôležití, čo pre nich znamenajú priateľstvá v triede, či mimo školy.

P4154215

Kto je vlastne priateľ? Viacerí z nás sme si túto otázku určite neraz položili a našli aj uspokojivú odpoveď. Iste by však zazneli výroky, že priateľ je človek, ktorý vždy stojí pri nás, ktorý nás má rád a na ktorého sa môžeme vždy spoľahnúť. Odpovedí by bolo iste veľa a boli by odlišné. Uvedomujeme si, že naše hodnotenia budú vždy subjektívne, a preto sme sa rozhodli vybrať si v našej scénke za priateľov konkrétna postavičky z vymysleného sveta. Nešlo nám o ich zosmiešnenie, demonštrovali sme, že priateľov si môžeme hľadať z viacerých oblastí života, priznajme si mnohokrát tak, ako nám to vyhovuje. Dôležité však je – nezabudnúť na fakt, že to najpodstatnejšie je byť si sám sebe prateľom.
Festival je v prvom rade vnímaný ako prehliadka, no zároveň sa organizátori snažia oceniť výnimočnosť a prístup ku spracovaniu vybranej témy. S potešením konštatujeme, že predstavenie našich žiakov získalo v tomto roku ocenenie za kreatívny a originálny prístup k spracovaniu scenára.

Mgr. Jana Krajanová a Ing. Katarína Nemčická
ZŠ Rozmarínová v Komárne