Mesto 2013. 04. 12.

Prijmite kvietok nádeje 12. apríla 2013

Deň narcisov je jedinou verejnoprospešnou finančnou zbierkou Ligy proti rakovine. V uliciach miest a obcí Slovenska prebieha len jeden deň v roku.

maruška-s-vizuálmi

Tento rok práve v piatok, 12. apríla, Vás oslovia dobrovoľníci Ligy proti rakovine a ponúknu Vám žltý narcis – kvet symbolizujúci samotnú zbierku, ale i morálnu pomoc a spolupatričnosť s tými, ktorí s ochorením bojujú.

Viac ako 16 000 dobrovoľníkov bude dnes žiadať okoloidúcich o pomoc v podobe ľubovoľného príspevku. Každý jeden je riadne označený číslom na karabínke, ktorá mu visí na krku.

Vyjadrite svoj názor