Kultúra 2016. 04. 22.

15. apríl – Deň narcisov

Pred 20. rokmi odštartovala Liga proti rakovine zbierku Deň narcisov. 15. apríl sa tento rok stal dňom boja proti rakovine. Jeho symbolom je žltý narcis – kvietok jari a nádeje, ktorý si ľudia pripínajú v tento deň na svoj odev. Študenti Gymnázia Hansa Selyeho v Komárne aj tento rok sa zapojili do verejnej finančnej zbierky Deň narcisov.

15. apríla naši študenti vyrážali do ulíc mesta s pokladničkami. Rozdávali žltý narcis, informačné letáky za dobrovoľný príspevok. Našim dobrovoľníkom sa celkovo podarilo vyzbierať 647,60 €.
Výnos verejnej finančnej zbierky je určený na rozvoj nových techník a metód v prevencii, diagnostike a liečbe, na hospicovú starostlivosť, psychosociálnu starostlivosť o onkologických pacientov a ich rodiny, na rozvoj výchovy, informovanosti a poradenstva.
Poďakovanie patrí Lige proti rakovine, ktorá umožnila našim študentom zapojiť sa do verejnej zbierky. Touto cestou ďakujeme aj našim dobrovoľníkom, vedeniu školy, všetkým učiteľom a triednym učiteľom za ochotu, podporu a za uvoľnenie žiakov z vyučovacích hodín. Tak isto ďakujeme za finančné dary do zbierok.

PaedDr. Annamária Komárová