Značka: deň narcisov

Kultúra
15. apríl – Deň narcisov
Mesto
Deň narcisov na Gymnáziu Hansa Selyeho v Komárne
Región
11. apríl – Deň narcisov, do zbierky sa zapojí 16-tisíc dobrovoľníkov
Mesto
Prijmite kvietok nádeje 12. apríla 2013
Mesto
Narcisy opäť zavládnu mestám