Mesto 2014. 04. 17.

Deň narcisov na Gymnáziu Hansa Selyeho v Komárne

Deň narcisov sa tradične koná v apríli každého roka. Jeho symbolom je žltý narcis – kvietok jari a nádeje, ktorý si ľudia pripínajú v tento deň na svoj odev. Študenti Gymnázia Hansa Selyeho v Komárne aj tento rok sa zapojili do verejnej finančnej zbierky Deň narcisov.

gimi 33

11. apríla 2014 naši študenti vyrážali do ulíc mesta s pokladničkami. Rozdávali žltý narcis, informačné letáky za dobrovoľný príspevok. Našim dobrovoľníkom sa celkovo podarilo vyzbierať 383 €. Výnos verejnej finančnej zbierky je určený na rozvoj nových techník a metód v prevencii, diagnostike a liečbe, na hospicovú starostlivosť, psychosociálnu starostlivosť o onkologických pacientov a ich rodiny, na rozvoj výchovy, informovanosti a poradenstva.

Poďakovanie patrí Lige proti rakovine, ktorá umožnila našim študentom zapojiť sa do verejnej zbierky. Touto cestou ďakujeme aj našim dobrovoľníkom, vedeniu školy, všetkým učiteľom a triednym učiteľom za ochotu, podporu a za uvoľnenie žiakov z vyučovacích hodín. Tak isto ďakujeme za finančné dary do zbierok.

gimi 22

(PaedDr. Annamária Komárová)