Šport 2015. 08. 24.

Primátor prijal majstrov sveta

Veľkým prekvapením majstrovstiev sveta vo veslárskych disciplínach v Miláne bolo jednoznačné víťazstvo K4-ky na 1000m, v ktorej sa predviedli dvaja Komárňania. Ihneď po príchode víťazov domov ich na pôde radnice privítal primátor mesta. Erik Vlček a Juraj Tarr prišli v doprovode Petra Likéra, súčasného trénera a Tibora Soósa, bývalého trénera. Primátor mesta László Stubendek, viceprimátori Imre Knirs a Béla Keszegh a prednosta úradu Tomáš Fekete osobne gratulovali majstrom sveta a ich trénerom, ktorí majú tiež obrovskú zásluhu na ich úspechu.