Mesto 2015. 01. 29.

Primátor Stubendek navštívil Maticu

Primátor mesta Komárno László Stubendek oficiálne navštívil Dom Matice slovenskej v Komárne. S jeho riaditeľom Jozefom Černekom diskutovali najmä o ďalších možnostiach spolupráce Matice slovenskej s mestom.

Za posledné roky sa Matica slovenská a krúžky, ktoré zastrešuje, významnou mierou podieľali na kultúrnom živote mesta Komárno. Či už ide o slovenský folklór, úspešné muzikály, aktivity pre deti i seniorov, ale aj predstavenia v maďarskom jazyku, dom sa napriek zložitej finančnej situácii teší záujmu divákov. Aj nedávny vianočný program v decembri prilákal takmer tisícku divákov.

„Náš dom je tu pre ľudí, všetkých obyvateľov mesta a jeho návštevníkov. Ak je spôsob, ako môžeme prehĺbiť spoluprácu, radi to spravíme. Priestor vidíme napríklad pri najväčšom festivale nášho mesta, Komárňanských dňoch, ktoré sa uskutočnia už onedlho. Doteraz sme prispievali najmä našimi vlastnými akciami. Členom organizačného štábu, aj pánovi primátorovi, som ponúkol pre tento ročník naše priestory aj na ďalšie akcie, aby sa ponuka festivalu ešte viac rozšírila,“ vyjadril sa k stretnutiu riaditeľ domu a zároveň predseda Miestneho odboru MS Jozef Černek.

Jednou z ďalších možností spolupráce je napríklad vysunuté pracovisko turistickej informačnej kancelárie, ktoré bolo tiež témou rozhovoru. Z hľadiska dostupnosti je Dom Matice slovenskej umiestnený ideálne, a hoci v centre mesta turistická kancelária funguje, určite by jej pobočka našla svoje uplatnenie. Tu by turisti mohli dostať mapku mesta s označenými zaujímavosťami, možnosťami využitia voľného času, tipmi na dobrú kaviareň či reštauráciu. Publikácií tohoto typu o našom meste je však nedostatok a práve toto by obaja páni radi napravili. Jozef Černek navrhol primátorovi, že sa podujme a skoordinuje prípravu podkladov na publikáciu o našom meste.

„Mestu chýba zjednocujúca publikácia o všetkom tom zaujímavom, čo je možné v Komárne a jeho okolí vidieť. Myslím tým knižku o našej zaujímavej histórii, ale aj súčasnosti. Máme tu šikovných autorov textov, ale aj fotografií. Verím tomu, že spoločnými silami skoordinujeme naše sily a už onedlho sa nám podarí pripraviť podklady pre  minimálne trojjazyčnú publikáciu,“ zhodnotil primátor mesta László Stubendek.

Na záver stretnutia sa obaja zhodli, že situácia v oblasti kultúry je rovnako zložitá ako v mnohých iných smeroch, avšak, keď sa spoja sily a nadšenie ľudí zapálených pre správnu vec, dajú sa dokázať obrovské a prospešné veci. Cesta k nim je najmä v hľadaní možností spolupráce a v komunikácii.

(tlač. odd. mesta Komárno)