Mesto 2011. 06. 23.

Projektové dni 2011

Žiaci sa ku koncu školského roka prezentovali zaujímavými výtvormi.


V čase od 20. do 22. júna 2011 prebiehali v Základnej škole na Rozmarínovej ulici v Komárne PROJEKTOVÉ DNI, počas ktorých mali možnosť vybraní žiaci prezentovať svoje práce z viacerých vyučovacích predmetov. Spomeniem napríklad slovenský jazyk, anglický jazyk, matematiku, fyziku, biológiu či prírodopis, geografiu, občiansku výchovu.

Keďže vieme a už na mnohých školských podujatiach nám naši žiaci dokázali, že vedia byť aktívni, dokážu nádherne a zmysluplne využívať svoje vedomosti pri prezentovaní seba samých, verili sme, že ich ani tentoraz súťaživý duch neopustí. Každý deň sa vyhlásila prezentácia dňa. Bolo naozaj veľmi zložité vybrať tú najlepšiu, pretože takmer každá prezentácia v sebe odzrkadľovala snahu, zanietenosť, talent kvalitne odviesť svoju prácu.

V závere úspešného podujatia môžeme konštatovať, že na budúci rok sa tu stretneme opäť. Už vopred však našim žiakom želáme veľa úspechov, žiadnu trému pri prezentáciách, ale naopak veľa pekných zážitkov, nadobudnutých vedomostí a samozrejme prianie, aby ich počas týchto dní neopustila dobrá nálada a chuť súťažiť či vyjadriť svoj názor.

TEXT: Mgr. Jana Krajanová, ZŠ Rozmarínová v Komárne

Vyjadrite svoj názor