Mesto 2019. 03. 28.

Rekonštrukcia materskej školy Tulipán za viac ako 200 000 eur bola odovzdaná

V stredu 27. marca sa uskutočnilo slávnostné odovzdanie Materskej školy Tulipán s vyučovacím jazykom maďarským. Samospráva mesta Komárno pripravila a podala projekt začiatkom mája 2018 a získala dotáciu od maďarského štátu v hodnote 225 tisíc eur.

Vďaka poskytnutej dotácii v septembri 2018 sa realizácia projektu mohla začať. Hlavným cieľom bolo zlepšenie tepelno-technických vlastností budovy. Súčasťou stavebných úprav bola kompletná výmena okien, vchodových dverí, zateplenie fasády budovy, vrátane terás, a uskutočnil sa aj nákup samostatných hnuteľných vecí na podporu výučby detí.

Na slávnostnom odovzdaní sa zúčastnili Éva Molnár Czimbalmos, vedúca odboru Úradu Štátneho tajomníka pre národnú politiku Maďarska, Irén Fekete, predsedníčka Zväzu maďarských pedagógov na Slovensku, György Juhász, rektor Univerzity Jána Selyeho, Béla Keszegh, primátor mesta Komárno, Peter Őry, predseda Republikovej rady SMK, Ádám Czibula konateľ BGA Felvidék, viceprimátoria  mesta Komárno, Tamás Varga a Ondrej Gajdáč, Tímea Szénássy, predsedkyňa Komisie školstva a kultúry a iné verejné osobnosti. Pedagógovia spolu s deťmi srdečne vítali hostí a prekvapili milým kultúrnym programom.

Materská škola Tulipán je momentálne druhou najväčšou materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským v Komárne, v súčasnosti má približne 80 detí v 4 zmiešaných skupinách.

Po príhovore riaditeľky škôlky a vedúcej odboru Úradu štátneho tajomníka pre národnú politiku Maďarska, primátora mesta Béla Keszegh poďakoval všetkým, ktorí akokoľvek prispeli k obnove škôlky.

Pedagógovia spolu s deťmi na záver prekvapili milým kultúrnym programom a nasledovalo slávnostné prestrihnutie pásky.