Značka: materská škola

Mesto
Rekonštrukciou materskej školy v Komárne sa zvýši aj jej kapacita
Mesto
Komárno vyčlenilo financie na rekonštrukciu strechy materskej školy
Mix
Dotyky generácií
Mix
Uskutočnil sa zápis detí do materských škôl
Mesto
Rekonštrukcia materskej školy Tulipán za viac ako 200 000 eur bola odovzdaná