Mix 2019. 12. 19.

Dotyky generácií

Vianoce – čas lásky, pokoja a radosti. Tak by sme mohli charakterizovať tie nádherné dni naplnené očakávaním, radosťou a láskou. Dňa 10. decembra 2019 sme mali v našej MŠ milú návštevu. Pozvali sme babky a dedka do našej triedy v rámci projektu „Dotyky generácií.“  Keďže sa blížili najkrajšie sviatky v roku, celé predpoludnie sa nieslo v tomto duchu.

Starí rodičia priblížili a  porozprávali našim škôlkarom časy, kedy oni chodili do škôlky. Pospomínali si na vianočné tradície, zvyky a chvíle, keď oni boli malými deťmi. Poukazovali nám krásne fotografie z tohto vianočného obdobia. S radosťou sme si vypočuli ich príbehy a so záujmom sa deti pýtali na časy minulé.

Vôňa čerstvo upečených medovníkov a tradícia zdobenia medovníkov patrí nepochybne k Vianociam. Tie zručnejšie deti si spolu s babkami vyzdobili krásne a voňavé medovníčky. Srdiečka, postavičky či hríbiky hýrili rôznymi farbami.  Pri vianočnom stromčeku si deti pútavo vypočuli krásnu vianočnú rozprávku, ktorú im prečítala starká.

K Vianociam neodmysliteľne patria aj typické vianočné vône. S pomocou šikovného a zručného dedka si deti vyzdobili pomaranče s klinčekmi a vyrobili svietniky z jabĺčok.

Spoločne sme si zaspievali vianočné koledy.  A ako to býva zvykom na Štedrý deň pri večeri,  pochutnali sme si spoločne pri stoloch na domácich oplátkach s medom a cesnakom.

Toto predpoludnie vytvorilo v MŠ veľmi príjemnú atmosféru. Na tvárach detičiek ale aj starých rodičov bolo vidieť iskričky radosti a šťastia. Veríme, že takéto nezabudnuteľné zážitky sa budú opakovať každým rokom.