Mesto 2019. 02. 13.

Renovujú všetky školské kuchyne

Jednou z hlavných položiek rozpočtu Komárna na tento rok je renovácia školských kuchýň. Ide nielen o nápravu zanedbaného stavu, ale aj o zvyšovanie kapacity, keďže stravníkov kvôli takzvaným „bezplatným obedom“ pribudne. V školských jedálňach sa stravuje takmer 3500 detí a ďalšie stovky dospelých.

Na tento účel bolo v mestskom rozpočte vyčlenených 300 tisíc eur, ale je pravdepodobné, že k tejto sume pribudnú aj ďalšie výdavky. Cieľom je úplná renovácia, vrátane vedení inžinierskych sietí, kanalizácie, interiérového zariadenia či kuchynských spotrebičov, keďže mnohé nespĺňajú potrebné normy a prepisy.

Pôvodne školské kuchyne patrili pod mestský úrad, ako sa však ukázalo, bolo to neúčinné. Po renovácii by mesto chcelo docieliť, aby opäť patrili pod školy, s priamym dohľadom na zlepšenie kvality.

Školské jedálne sú určené nielen pre žiakov. Varí sa tu aj pre škôlkarov a dôchodcov. Po zavedení bezplatných obedov musíme zvyšovať ich kapacitu, čo si vyžiada viacero úprav, aby sa zlepšili nielen okolnosti, ale aj kvalita obedov“ – zdôraznil primátor Béla Keszegh.

V súčasnosti je v Komárne 5 väčších školských kuchýň a jedna menšia v materskej škole v Novej Stráži. Tá sa môže v budúcnosti zmeniť na výdajňu obedov, avšak v samotnom meste by ich počet mal narásť na šesť. V súčasnosti sú školské jedálne v piatich školách, v Základnej škole na Rozmarínovej ulici momentálne kuchyňa nefunguje, ale sú vytvorené na to podmienky.

„Od začiatku januára rokujeme s vedúcimi školských jedální, vedením škôl a úradom verejného zdravotníctva. Zvyšovanie kapacity jedální je príležitosťou na renováciu všetkých školských kuchýň“ – uviedol viceprimátor Ondrej Gajdáč. „Vytvorili sme pracovnú skupinu, ktorá sa venuje tejto tematike. Podľa predbežných plánov by sa renovácia kuchýň mala uskutočniť v priebehu letných prázdnin“ – dodal viceprimátor Ondrej Gajdáč.