Šport 2017. 06. 08.

Richard Kardhordó (PO KomKo Komárno) – dvakrát zlato na Majstrovstvách SR v plávaní

V dňoch 02.–04.06.2017 v otvorenom 50-metrovom bazéne v Štúrove Slovenská Plavecká Federácia usporiadala pre vekovú kategóriu 13-14 roč. plavcov Letné Majstrovstvá Slovenskej republiky v plávaní, ktoré sú pre túto vekovú kategóriu zavŕšením polročnej prípravy.