Šport 2016. 12. 01.

Ďaľšie úspešné pokračovanie pre PO KomKo Komárno

Na poslednom vrcholnom žiackom podujatí pre  kategóriu 11.-12. roč. žiakov, ktorým boli v dňoch 23.-25.11.2016 Zimné Majstrovstvá Slovenskej republiky v Dolnom Kubíne sa naši dvaja plavci predviedli svojimi najlepšími výkonmi.

image1

Tamara Berkesová a Keve Patus, obaja plavci Plaveckého oddielu KomKo Komárno, svojimi výkomni a zároveň osobnými rekordami vo všetkých disciplínach, v ktorých štartovali a dokonca aj osobnými rekordami v medzičasoch výborne reprezentovali svoj PO KomKo Komárno, školu a mesto Komárno v konkurencii 245 najlepších plavcov z 50-tich oddielov, klubov z celej Slovenskej republiky, ktorí sa na tieto M SR kvalifikovali.

image3

Po nervóznom začiatku v piatkových disciplínach Keve 400metrov voľný spôsob a Tamara 200 metrov polohový pretek si v sobotu Tamara v disciplíne 100 metrov prsia si vybojovala výborným výkonom striebornú medailu. Ďalej v nedeľu si doplnkovej disciplíne 50 metrov voľný spôsob na prekvapenie súperiek vybojovala bronzovú medailu a následne na 200 metrov prsia získala pre náš PO KomKo Komárno ďaľšiu striebornú medailu za 2. miesto!!! V disciplíne 200m PP obsadila 8.miesto a v na 200m voľný spôsob 12-te miesto.

Keve štartoval vo všetkých kraulových disciplínach, 50 – 100 – 200 – 400 – 800 metrov v osobných maximách. V konkurecii najlepších plavcov, ktorí sa kvalifikovali na ZM SR obsadil  9-miesto, 10-te, 14-te a dvakrát 15-te miesto. Svojimi osobnými zlepšeniami získal potrebné sebavedomie do ďaľších pretekov.

Obaja plavci spolu s ďaľšími našimi mladšími plavcami si dokázali, že cieľavedomá a zodpovedná príprava prináša zaslúžené ovocie vo forme dosiahnutých výsledkov na  vrcholných podujatiach. BLAHOŽELÁME!!!

image4