Mesto Dél-komárom 2021. 09. 30.

Rímske kúpele predstavili počas dňa otvorených dverí

Pri tejto príležitosti si miestne Múzeum Györgya Klapku pripravilo na túto tému aj prednášky na tému „Je čistota pol života?!“. Obe udalosti sa konali 18. septembra.

V ten istý deň múzeum a archeologický ústav Univerzity Eötvösa Loránda predstavili kúpele rímskeho vojenského tábora vyhĺbeného v lete v okrese Szőny.

Podľa Emese Számadó boli tieto kúpele okrem kúpania, osvieženia a relaxácie aj dôležitými miestami spoločenského stretávania.

„Kultúra kúpania bola rozšírená po celej Rímskej ríši, každé mesto malo svoje kúpele alebo mnohokrát vlastné kúpele. V oblasti Komárom sme kedysi skúmali kúpeľ pri dunajskej priehrade a teraz vedľa cesty pri štadióne,“ upozornila Emese Számadó.

Ženy a muži mohli relaxovať v samostatnej kúpeľnej budove a v inom čase v komunitných budovách s podlahovým kúrením. Z prednášky sme sa okrem iného dozvedeli, že kúpele mali vo všeobecnosti veľmi dobrú atmosféru a často ich navštevoval samotný cisár.

Zdroj: komarom.hu