Mesto 2011. 10. 24.

Škola sa zatiaľ zachránila

Rokovania sa zúčastnilo niekoľko rodičov, ktorí dávali jasne najavo, ako by mali poslanci zahlasovať.

Mestské zastupiteľstvo sa na štvrtkovom, 13. zasadaní znova zaoberalo problémom Základnej školy na Ulici pohraničnej.

Školu navštevuje nízky počet žiakov. V deviatich ročníkoch sa učí iba 158 žiakov a za každého žiaka poskytnutá normatívna dotácia nestačí. Riaditeľka školy Lucia Spálová na otázky poslancov odpovedala, že pridelených 30 tisíc € na školský rok nestačí. preto boli predostreté tri návrhy na riešenie.

Na základe prvého návrhu by sa základná škola zlúčila s Gymnáziom Ľudovíta Jaroslava Šuleka, na základe druhého by sa do budovy školy nasťahovalo mestské centrum voľného času, po tretie by mala škola dostať ďalšie dotácie. Padol aj štvrtý návrh – zrušenie školy.

Byť či nebyť, tak znela otázka, preto bol obrovský záujem o tento bod rokovania. V miestnosti bola prítomná aj skupina rodičov žiakov školy. So záujmom sledovali prácu poslancov, viackrát zatlieskali mestským poslancom, alebo hlasným fuj! vyjadrovali svoj nesúhlas.

Riaditeľka školy Lucia Spálová je v neľahkej situácií.

V niekoľkohodinovej diskusii vystúpili štyria poslanci a viacerí mali faktické poznámky. Ondrej Gajdáč, riaditeľ Šulekovho gymnázia hovoril o tom, že nápad zlúčenia základnej školy a gymnázia je z dieľne Lucie Spálovej, ale tohto času sa nedá realizovať. Gymnázium má totiž 380 žiakov, 16 učební a iba 3 prázdne miestnosti. K fúzii môže prísť najskôr o 3 roky.

Imre Andruskó v rozprave povedal, že nakoľko je už október, nezostáva nič iné, len zahlasovať za doplnenie dotácie vo výške 26 tisíc €. To by sa ale stalo na úkor dotácie ostatných škôl. Juraj Bača bol vo svojom vystúpení zvedavý na to, či sa zvážilo, koľko stojí školu zachovať súčasný stav a preto apeloval na kolegov poslancov aby plánovali ako zachrániť školu a nie ako ju zrušiť. Jeho slová sprevádzal potlesk rodičov.

Konštantín Glič, vydzvihol zásluhy základnej školy a pýtal sa čo bude s budovou keby sa škola zrušila. V tom prišiel primátor Anton Marek, ktorý zastupoval mesto na dôležitej medzinárodnej konferencii – v jeho neprítomnosti zasadanie viedol viceprimátor Tamás Novák.

Zástupcovia rodičov žiadali 5 minút prestávky na jednanie s primátorom. Keď sa vrátili do miestnosti, Anton Marek povedal, že sa jedná o dávno neriešiteľný problém. Opísal, ako vidí vzniknutú situáciu. Poslancov žiadal, aby teraz odhlasovali podporu škole vo výške 26 tisíc € a o osude školy rozhodli na novom zasadnutí.

25 prítomných poslancov návrh jednohlasne prijalo. Do neskorého večera sa poslancom nepodarilo prerokovať všetky programové body. Zasadanie bude pokračovať 25. októbra v utorok o 14,00 hodine.

FOTO: Adrián Hráček

Vyjadrite svoj názor