Mesto 2015. 03. 30.

Slávnostný program k 750. výročiu

Vedenie mesta na čele s primátorom László Stubendekom a viceprimátormi Imrichom Knirsom a Bélom Keszeghom dňa 27. marca 2015 v malej zasadačke mestského úradu usporiadali tlačovú besedu, na ktorej predostreli program k blížiacemu sa významnému jubileu nášho mesta. 

Ako sme to už na iných miestach spomenuli, mesto Komárno tento rok slávi dve veľmi významné jubileá. 16. marca 2015 oslávilo Komárno 270. výročie udelenia štatútu slobodného kráľovského mesta, ktoré sme dostali od rakúskej cisárovnej a uhorskej kráľovnej Márie Terézie. Následne 1. apríla oslávi Komárno 750. výročie od udelenia štatútu mesta, ktoré po ukončení vpádov tatárskych kmeňov daroval mestu kráľ Belo IV.

László Stubendek počas tlačovej besedy vyslovil cieľ mesta, ktorým je dôstojné oslávenie týchto významných jubileí. Oslavy začnú 1. apríla o 17.00 hod. na Nádvorí Európy uložením pamätných vencov k soche kráľa Bela IV., odtiaľ sa sprievod presunie na Námestie generála Klapku, kde bude vztýčená vlajka mesta na žrď, ktorá bola vytvorená špeciálne na túto príležitosť. V päte žrde bude umiestnená pamätná tabuľa s nápisom v latine, slovenčine a maďarčine. Slávnostné zasadnutie zastupiteľstiev miest Komárno a Komárom sa začne o 18.00 hod. v slávnostnej sále Dôstojníckeho pavilónu, kde sa uskutoční odovzdanie pamätnej listiny a taktiež bude vystavená pôvodná listina Márie Terézie pri dodržaní prísnych bezpečnostných opatrení.

Viceprimátor Imrich Knirs uviedol, že bolo odoslaných viac ako 160 pozvánok. Okrem významných miestnych osobností boli pozvaní aj prezidenti Slovenska a Maďarska.

-krá-, -dr-