Mesto 2011. 04. 09.

Slota má problém s vlajkami v Moči

Ján Slota podal podnet na Generálnu prokuratúru za vyvesené vlajky Maďarskej republiky a Jobbiku.

Podľa textu podania, ktoré na Generálnu prokuratúru doručil predseda SNS Ján Slota, ide v tomto prípade o porušenie Ústavy Slovenskej republiky a zákona č. 301/2005 Z.z. Neznámy páchateľ sa pri tom mal dopustiť spáchania trestného činu podpory a propagácie skupín smerujúcich k potlačeniu základných práv a slobôd podľa § 422 odsek 1/ Trestného zákona alebo iných trestných činov neznámym páchateľom.

„13. marca 2011 sme zaznamenali v obci Moča, okres Komárno, na rozostavanom rodinnom dome pri štátnej ceste smerom na Radvaň nad Dunajom – Komárno, že boli vyvesené vlajky Maďarskej republiky a politického zoskupenia Jobbik. Túto skutočnosť vieme preukázať farebnými fotografiami a pripojeným náčrtkom na situovanie miesta, kde došlo k verejnému používaniu zástav iného štátu – v tomto prípade MR a nacionalistickej a šovinistickej strany Jobbik.
Vzhľadom na všetky vyššie uvedené skutočnosti týmto Slovenská národná strana žiada, aby orgány činné v trestnom konaní preverili skutočnosti uvedené v tomto oznámení, a vyvodili zodpovednosť za porušenie Ústavy Slovenskej republiky, zákona č. 301/2005 Z.z. Trestný poriadok, prípadne začali trestné stíhanie a vyvodili trestnoprávnu zodpovednosť za porušenie zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon, za spáchanie označeného trestného činu, príp. iných trestných činov (ak zistené skutočnosti budú nasvedčovať aj spáchaniu iných trestných činov), prípadne vyvodili zodpovednosť za porušenie iných ustanovení ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky, k porušeniu ktorých mohlo dôjsť a pravdepodobne aj došlo neznámymi páchateľmi.“
Text podania

 

FOTO: sns.sk

Vyjadrite svoj názor