Mesto 2013. 12. 05.

Spoločná zbierka pre bezdomovcov v okolí Komárna

Ako je už u nás zvykom, v spojitosti s Vianocami sa organizuje civilná akcia v Komárne. Na tento sviatok sa aktivisti snažia poskytnúť ľuďom žijúcim bez strechy teplé oblečenie, potravinové balíčky a prikrývky. Pokračujúc vo viacročnej tradícii, aj tento rok sa uskutoční zbierka na podporu bezdomovcov.

Organizátori zbierajú predovšetkým teplé oblečenie a prikrývky, ktoré rozdajú ľuďom v núdzi. Pripravujú sa aj potravinové balíčky, ktoré bezdomovci dostanú 23. decembra. Zber oblečenia sa začína 9. decembra, v pondelok a trvá do 14. decembra, denne medzi 10.00 a 17.00. Dary privítajú na zbernom mieste vytvorenom pri potravinách Bašta na Leteckom poli (ul. Kacza č. 37). Potrebujú predovšetkým teplé ošatenie hlavne pre mužov, rukavice, čiapky, topánky, kabáty, ponožky, ďalej prikrývky a deky. Organizátori prosia darujúcich, aby priniesli iba čisté a použiteľné teplé veci, pretože nemôžu uskutočniť ich čistenie, sortírovanie a skladovanie.

Druhou časťou zberu je príprava potravinových balíkov. Privítajú každého, kto by mohol poskytnúť buď finančnú pomoc, alebo pomoc formou trvanlivých potravín. Potraviny budú organizátormi osobne rozdané spolu s teplými nápojmi dňa 23. decembra na miestach kde sa bezdomovci zdržiavajú.

Aktivisti srdečne privítajú dary v akejkoľvek forme, bez ohľadu na ich hodnotu, veď aj najmenšia pomoc odzrkadľuje dobrú vôľu. V prípade otázok a ponúk môžete zavolať na telefónne číslo: 0908 313 600.

Počet bezdomovcov v Komárne a na okolí je približne 110. Niektorí z nich sa cez zimu zdržiavajú v útulku vytvorenom mestskou samosprávou, ale v zimnom období sa uchýlia aj na iných miestach v meste.