Mesto 2012. 01. 14.

Daruj hračku, vyčar úsmev

Pod týmto názvom sa uskutočnila zbierka hračiek, študentov SPŠ pre deti z detského domova.

Nakoľko sa naša vlaňajšia zbierka stretla s pozitívnym ohlasom, rozhodli sme sa zbierku opätovne zopakovať, tento raz pred Vianocami. Do zbierky sa zapojili nielen študenti a učitelia SPŠ, ale i pracovníci školy. Koše, do ktorých sme zbierali hračky, sa rýchlo napĺňali plyšovými hračkami, bábikami, autíčkami, športovými potrebami, ale pribúdali i písacie potreby, omaľovánky, knižky, rozprávkové DVD nosiče, či batohy.

Hoci to boli prevažne použité, ale veľmi zachovalé veci, dôležitý bol úmysel vyčarovať úsmev na detských tvárach a želanie krásnych vianoc, ktorí študenti SPŠ tlmočili deťom pri odovzdávaní šiestich košov hračiek, ktoré sa nám podarilo vyzbierať.

TEXT: Mgr. Ladek Alica