Mesto 2014. 04. 29.

Tohoročné ocenenia – Čestný občan, Pro Urbe a Ceny primátora mesta – boli odovzdané

Úvodným akordom aj tohtoročných, v poradí 23. Komárňaských dní bolo už tradičné spoločné zasadnutie zastupiteľstiev Komárna a Komáromu. V rámci slávnostného zasadnutia boli odovzdané ceny Čestný občan, Pro Urbe a Ceny primátora mesta. V roku 2014 boli v Komárne ocenení nasledovní ľudia a subjekty:

Čestný občan: Sándor Beke

Pro Urbe: Eva Ipóthová a Univerzita Jánosa Selyeho

Cena primátora:

cestovná kancelária Pepita Tours

Ildikó Nánássyová

Mgr. Mikuláš Gettler

MUDr. Ildikó Kochanová

MUDr. Viera Lehotská

Zoltán Kollár

študentské divadlo GIMISZ

dramatický krúžok – Dramaťák (Gymnázia Ľ. J. Šuleka, Dom Matice slovenskej)

Ľudovít Gallovich