Mesto 2019. 04. 29.

Primátor ocenil osobnosti mesta

Úvodným akordom aj tohtoročných, v poradí 28. Komárňaských dní bolo už tradičné spoločné zasadnutie zastupiteľstiev Komárna a Komáromu. V rámci slávnostného zasadnutia boli odovzdané ceny Čestný občan, Pro Urbe a Ceny primátora mesta. V roku 2019 boli v Komárne ocenení nasledovní ľudia a subjekty:

Čestný občan: Gábor Koltay

Za záslužnú činnosť v prospech nášho mesta a šírenie jeho dobrého mena

Gábor Koltay je významný filmový režisér, zaslúžilý umelec. Štúdium ukončil na technickej univerzite a po absolvovaní žurnalistickej stáže si vybral Vysokú školu divadla a filmu. Jeho meno je spojené s réžiou viacerých kultových filmov. Je autorom mnohých dokumentárnych filmov a kníh.

Minulý rok začal nakrúcať štvordielny film o Komárne, z ktorého dva diely už boli predstavené. Dokumentárny seriál od rímskych čias až po súčasnosť reálne prezentuje vývoj Komárna, ktorý zachytáva dôležité momenty mesta. Film premietala maďarská televízia Duna a tiež kiná Jókai v Komárome a Tatra v Komárne.

Gábor Koltay s výnimočnou pozornosťou, osobitnou starostlivosťou a citlivosťou prezentuje súvislosti, hodnoty a dôležité spoločné piliere Komárna a Komáromu, na čo sa v budúcnosti môžu obe mestá spoliehať. Počas natáčania vznikli mnohé priateľstvá, režisér pôsobil v našom meste ako plnohodnotný občan Komárna.

 

 

PRO URBE: PaedDr. Kiss Péntek József

Za dlhoročnú príkladnú prácu v oblasti kultúry a verejného života

Bol doslova zaľúbený do Komárna, bol ozajstným lokálpatriotom, v najušľachtilejšom zmysle slova. Narodil sa v roku 1951 v malej chalúpke ako dieťa jednoduchého rybára a jeho manželky. Odtiaľto vyrážal túžiac zo srdca po vedomostiach a po kráse.

Maturoval v roku 1971 v Komárne. Bol symbolickou postavou kultúrneho života nášho mesta, organizoval Jókaiho dni a mnohé národné kultúrne podujatia, bol zakladateľom a dlhoročným riaditeľom divadelnej skupiny GIMISZ, taktiež bol zakladateľom i riaditeľom divadla És?! a hravého kruhu veselých priemyslovákov VISZTA.

V roku 1999 sa stal riaditeľom Jókaiho divadla v Komárne. Počas týchto štyroch rokov odborníci divadelnej vedy jeho meno spájajú so zmenou rôznych paradígm. Ako spisovateľ bol autorom básní, drám, ale najviac bol pyšný na svoj román Életpor (Prach života). Nevzdal sa svojich snov, akademický titul získal až v pokročilejšom veku. Stal sa učiteľom, s vierou a láskou učil literatúru v Strednej priemyselnej škole v Komárne až do svojej smrti. Od roku 2014 pôsobil aj ako miestny poslanec a takto pomáhal miestnej komunite.

Cenu prevzala manželka

PRO URBE: István Keszegh

Za dlhoročnú príkladnú prácu v oblasti pedagogiky a verejného života.

István Keszegh sa narodil v roku 1950 a po ukončení gymnázia v Komárne absolvoval Karlovu univerzitu v Prahe. Svoju kariéru začal ako učiteľ na Gymnáziu vo Veľkom Mederi, od roku 1980 pokračoval na Komárňanskej strednej škole, kde bol riaditeľom v rokoch 1985 až 1991.

Mnohí z jeho študentov vyhrali na rôznych súťažiach, mal dobrý zmysel vyhľadávať talenty a vďaka nemu si mnohí študenti obľúbili matematiku. Jeden z jeho študentov na Tokijskej medzinárodnej matematickej olympiáde sa stal najúspešnejším členom slovenského národného tímu a ďalší z jeho študentov sa stal víťazom Medzinárodnej matematickej súťaže Ilony Zrínyi.

Od roku 1974 do roku 2014 István Keszegh stál za katedrou a počas toho času bol triednym učiteľom siedmich tried. Ako učiteľ bol prísny a jeho neustála starostlivosť, večný úsmev a veselosť ho sprevádzali počas celého života.

Dlhodobo sa aktívne zapájal aj do verejného života Komárna a v rokoch 1993 až 2000 pôsobil ako predseda Miestnej organizácie CSEMADOK-u v Komárne.

Životné dielo Isvána Keszegha bolo odmenené niekoľkými odbornými oceneniami. V roku 2019 mu Mestské zastupiteľstvo Komárna udelil cenu Pro Urbe.

Niekoľko dní po udelení ceny István Keszegh náhle zomrel vo veku 68 rokov.

Cenu prevazla dcéra

 

 

Cena primátora: MUDr. Gustáv Škodáček

Za dlhoročnú obetavú a úspešnú prácu v oblasti zdravotníctva – chirurgie

Gustáv Škodáček je rodený Komárňan. Po ukončení štúdia medicíny s červeným diplomom v roku 1981 začal pracovať v nemocnici v Komárne. Postupne rozširoval svoju odbornú kvalifikáciu nad rámec všeobecnej chirurgie smerom k detskej chirurgii a gastroenterologickej chirurgii. Od roku 2001 je primárom chirurgického oddelenia v nemocnici v Komárne. Ako študent dostal za svoj študijný prospech ocenenie ministra školstva a neskôr získal od Asociácie lekárov viaceré ocenenia za odbornú výkonnosť. Pred dvoma rokmi dostal cenu Lekár roka od predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja.

Cena primátora:  Ing. Ferencz László

Za obetavú podporu komárňanského športu, za rozvoj komárňanského volejbalu

László Ferencz vlastní stavebnú firmu. Riadením volejbalového klubu sa zaoberá vo vedľajšom pracovnom pomere. Svoju obetavú prácu začal v klube v roku 2012, kde jeho podnikateľské skúsenosti výrazne prispeli k rozvoju novej cesty k profesionálnemu vedeniu klubu. Tvrdo pracuje na budovaní klubu, to znamená, že považuje za dôležité dať mladým ľuďom perspektívu a ciele. Má otvorený prístup ku svojim kolegom a hráčom, vždy im podá pomocnú ruku, či sa na neho obrátia s profesionálnou alebo so súkromnou záležitosťou. Jeho neúnavný, pozitívny zmysel pre maximalizmus povzbudzuje členov klubu, aby ani v ťažkých časoch nestratili motiváciu.

 

Cena primátora:  Mgr. Laboda Róbert

Za vynikajúcu pedagogickú a literárnu prácu, za neúnavnú činnosť v prospech komárňanskej mládeže

Róbert Laboda vyrástol vo Fiľakovciach, od ukončenia univerzity učí v Komárne. Je zároveň učiteľom telesnej výchovy a nadšeným pedagógom literatúry. Jeho žiaci sú stálymi účastníkmi podujatia Podunajská jar a súťaže v recitácii Mihálya Tompu. Róbert Laboda je pritom aj básnik, doteraz mu vyšli dve básnické zbierky a je jedným zo známych predstaviteľov žánru slam poézie. Jeho žiaci ho majú radi.

Koníčkom Róberta Labodu je futbal, v tomto roku vyhral majstrovstvá v sálovom futbale. Neustále je v pohybe, pracuje a rýmuje. V súčasnosti je učiteľom v Základnej škole na Ulici Eötvösa, popritom pomáha s mnohými projektmi v oblasti jazykovedy.

 

Cena primátora:  KompAkt, nezisková organizácia

Za obetavú prácu pre ekologické a čisté Komárno

Činnosť tejto občianskej organizácie trvá len niekoľko rokov, ale už stihla urobiť veľa pre rozvoj mesta. Viacerí dobrovoľníci sa pravidelne zúčastňovali na komunitnej práci počas niekoľkých rokov, kým založili občiansku organizáciu KompAkt. Cieľom združenia je podporovať životný štýl šetrný k životnému prostrediu a vybudovanie čistého Komárna na báze ohľaduplného spoločenstva so zdravou mysľou.

Na rôznych mestských podujatiach organizovali informačné kampane o význame recyklácie. V bankovom tendri boli víťazmi v konkurencii približne 400 projektov, čo viedlo k vytvoreniu komunitnej záhrady v dome Timotheus. Projekt sa netýka len životného prostredia, ale aj spoločenského myslenia, ktorého sú aktívnou súčasťou aj starší ľudia.

Pripravili a koordinujú kampaň mesta s názvom 480, ktorej cieľom je, aby ľudia separovali odpad a tým produkovali menej odpadu. Vypracovali celoročný akčný plán, ktorý je zameraný na zapojenie starších i mladých ľudí do vybudovania čistejšieho a modernejšieho Komárna.

 

Cena primátora:  Vincze István 

Za odbornú prácu a obetavú pomoc v prospech komárňanského futbalu

István Vincze je 44-násobný reprezentant vo futbale, predtým doviedol tím Puskásovej akadémie na vrchol. Niekoľko rokov pomáha futbalovému tímu v Komárne a zohráva dôležitú úlohu pri získavaní osobitnej pozornosti pre Komárno zo strany maďarského štátu. S jeho pomocou sa komárňanský futbalový tím stal rozhodujúcim účastníkom druhej ligy a v súčasnosti má ambície smerovať aj do profesionálnej ligy.

 

(komarno.sk)