Mix 2018. 06. 25.

Ocenenie najúspešnejších žiakov Komárna

Primátor mesta Komárna, Ing. László Stubendek každoročne v závere školského roka oceňuje najúspešnejších žiakov za uplynulý školský rok. Dňa 20. júna 2018 sa v Dôstojníckom pavilóne v Komárne zišlo 66 úspešných žiakov zo základných a stredných škôl.

Ocenení žiaci získali v školskom roku 2017/2018 významné umiestnenia v okresných, krajských,  či celoštátnych súťažiach. Žiaci si prevzali diplomy za úspešnú reprezentáciu školy a mesta Komárna v kategóriách: olympiády, odborné, umelecké a športové súťaže. V tejto súvislosti treba vyzdvihnúť ich mimoriadne tvorivé, študijné a ľudské kvality, ale aj zodpovednosť, iniciatívnosť a kreatívny prístup pri plnení študijných povinností a ich angažovanosť v mimoškolskej činnosti. Preukázali hĺbku svojich vedomostí, talent, fantáziu, zručnosť či športové nadanie.

Ocenení roka 2018:

Marianum
Dóra Vámos, Emma Farkas, Anna Molnár
ZŠ Jókaiho
Mátyás Magyar, Szilárd Gyuricsek, Boglárka Bara, Fanni Farkas
ZŠ Ul. Eötvösa
Kiara Priscilla Balla, Ádám Ďurčovič, Lili Fónad, Fanni Maczkó, Hanna Madari
ZŚ Ul. práce
Krisztián Majer, Dóra Slezák, Orsolya Virág Bakoš, Balázs Juhász, Panna Téglás
ZŠ Komenského
Laura Mrázová, Oskár Ábrahám, Karolína Hodúrová, Matúš Bagin, Emily Furinda
ZŠ Rozmarínová
Oliver Szűcs, Šimon Bolemant, Nikoleta Szokolová, Matúš Halmo
ZŠ Ul. pohraničná
Alexandra Halagačková, Oliver Vajkai
Základná umelecká škola
Sára Barkó, Fanni Szabó, Eszter Veronika Gaál, János Mihály Polák, Mátyás Szalay, Eliáš Simon, Veronika Szabó, Dominika Mečárová, Hana Kajanová


Stredná odborná škola technická
Máté Tóth, Dániel Ott
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Bianka Mišovičová, Enikő Zajos, Patrik Abrahám, Diana Manyúczová
Stredná priemyselná škola
Péter Ozsvald Péter, Adrián Papp, Benjamin Kovács, Balázs Gáspár, Krisztián Kovács, Róbert Poór
Gymnázium H. Selyeho
Roland Bangha, Lujza Fekete, Ladislav Klepáček, Bence Simonics, Máté Králik, Tamás Jankulár, Lili Szakáll, Márk Jánosdeák, Benedek Bukor, Réka Ágota Gál
Gymnázium Ľ.J. Šuleka
Mikolaj Kiniorski, Laura Nagyová, Samuel Harsányi, Elena Kökényová, Matúš Béber, Bibiána Grolmusová, Viktória Beňová

Vyznamenaným blahoželáme!

(komarno.sk)