Mix 2019. 06. 21.

Ocenili najúspešnejších žiakov a študentov v Komárne

Vedenie mesta Komárno 20. júna slávnostne prijalo vo veľkej sále Dôstojníckeho pavilónu 55 najúspešnejších žiakov základných a študentov stredných škôl v Komárne.

Primátor mesta poďakoval žiakom a študentom za ich celoročné úsilie v štúdiu a úspešnú reprezentáciu školy a mesta vo vedomostných, umeleckých či športových súťažiach. Vyjadril potešenie, že žiaci a študenti komárňanských škôl sa umiestňujú na popredných miestach v krajských, celoslovenských, ale i medzinárodných súťažiach a tým výrazne prispievajú k šíreniu dobrého mena nášho mesta. Prvýkrát v tomto roku bol ocenený aj najúspešnejší žiak Špeciálnej základnej školy. Na podujatí sa zúčastnili viceprimátori mesta a ďalší pozvaní hostia.

Novinkou je, že v tomto roku každá škola nominovala jedného naj žiaka či študenta. Títo dostali kartu výhod, ktorá poskytuje voľný prístup do kúpeľov, bazéna, na klzisko a 10 VIP vstupeniek do kina, vstupenku do Laser Arény a bezplatné požičanie člnov a vodných bicyklov v čoskoro otvorenej požičovni pri Mŕtvom ramene Váhu s platnosťou na jeden rok.

Zoznam nominovaných žiakov v školskom roku 2018 – 2019:

 

ŽIAK ROKA 2018/2019

 

Základné školy:

škola “NAJ” ocenení
ZŠ s vjm Ul. práce č. 24, Komárno Mayer Krisztián Búzás Eszter

Slezák Dóra

Mészáros Ádám

Téglás Dorka

ZŠ Komenského č. 3, Komárno Lea Dolinská Esther  Jóba

Daniela Murová

Vendula Bendlová

Soňa Pavlovčíková

ZŠ s vjm Eötvösa č. 39, Komárno Ölveczky Árpád Elias Simon

Patus Keve

Jančík Dóra

Pipper Sofia

ZŠ Ul. pohraničná č. 9, Komárno Dorota Soósová Nikoleta Juhászová

Sofia Mečárová

ZŠ s vjm Móra Jókaiho, Komárno

Vörös Virág

 

Poscher Gergő

Bara Boglárka

Magyar Mátyás

ZŠ Rozmarínová č. 1, Komárno

Viktória Némethová Daniela Horváthová

Matúš Halmo

Základná umelecká škola, Komárno

Kseniya Shlyakhta

 

 

Gál Júlia

Lukáčová Anikó

Pikler Mátyás

Anna Koncová

Špeciálna ZŠ s VJM, Komárno

Spojená škola, Hradná 7

–- Annamária Lakatosová

 

 

Stredné školy:

škola “NAJ” ocenení
Gymnázium H. Selyeho s vjm, Komárno Kozmér Barbara Ďurčovič Ádám

Gál Réka Ágota

Kovarčik Beáta

Puha Réka

Molnár Mátyás

Gymnázium Ľ. J. Šuleka, Komárno Matúš Béber Mikolaj Kiniorski

Alex Kušík

Cirkevná spojená škola Mariánum, Komárno

Nagy Viktor

 

Varga Domonkos
Stredná priemyselná škola, Komárno Benjamín Kovács Gáspár Balázs

Molnár Imre

Nagy Ákos

Csóka Gergely

Združ. stredná škola obchodu a služeb, Komárno Zakál Tamara Szeiler Máté

Matúš Viktor

Vargová Nikoleta

Stredná odborná škola, Bratislavská 10, Komárno Lacza Anikó Nikolas Hulman

Jakubek Ádám

 

Základná umelecká škola, Komárno   Szabó Veronika