Mesto 2018. 12. 18.

Komárno dostalo ocenenie

Dňa 10. decembra v Bratislave z príležitosti Medzinárodného dňa osôb zdravotne postihnutých a Dňa ľudských práv vyhlásili výsledky IX. etapy súťaže „Samospráva a Slovensko bez bariér 2016 – 2018“.

„Slovensko bez bariér“ je projekt, ktorý vznikol v roku 1999 z iniciatívy Asociácie organizácií zdravotne postihnutých občanov SR, občianskeho združenia GEMMA ´93 a Únie miest Slovenska, s cieľom aktivizovať spoločnosť, ale najmä mestské a obecné samosprávy, k zlepšeniu životných podmienok a k podpore integrácie zdravotne postihnutých občanov a ďalších znevýhodnených skupín občanov do spoločnosti. Na základe podnetu predstaviteľov miestnej samosprávy a zástupcov organizácií občianskej spoločnosti vznikla a pravidelne prebieha súťaž „Samospráva a Slovensko bez bariér“.

Správna rada súťaže tento rok udelila najvyššie ocenenie „Plaketu Slovensko bez bariér“ Mestu Prešov, Mestskej časti Bratislava – Ružinov, Mestu Nové Zámky, Mestu Komárno a Prešovskému samosprávnemu kraju. Komárno dostalo ocenenie za projekt inkluzívneho ihriska pre telesne postihnuté deti na Leteckom poli. Ocenenie odovzdal pre primátora mesta, Bélu Keszegha generálny sekretár Únia miest Slovenska, Milan Galanda.

V rámci projektu bolo vybudované v priebehu októbra a novembra nové ihrisko na Selyeho ulici. Z investície 20 tisíc eur financovalo mesto zo svojho rozpočtu a 10 tisíc eurami prispela nadácia spoločnosti Arriva. Súčasťou tohto ihriska sú aj zostavy, ktoré sú vhodne aj pre telesne postihnuté deti.