Mesto 2012. 09. 12.

Štrajk učiteľov aj v Komárne

Generálny štrajk učiteľov a nepedagogických pracovníkov škôl zavrie ustanovizne aj v Komárne. 

Vo štvrtok 13. septembra svoje deti do školy neposielajte. Väčšina škôl totiž svoje brány neotvorí a tak by sa mohli len otočiť na opätku a ísť naspäť domov. Slovensko totiž “zachváti” celoštátny štrajk učiteľov a nepedagogických pracovníkov, ktorí sa podľa odborového zväzu postavia proti návrhu štátneho rozpočtu pre rok 2013, nedostatočnému mzdovému ohodnoteniu a pokračujúcemu škrtaniu výdavkov v rozpočtoch.

Ide o prvý výstražný štrajk a preto nie je vylúčené, že by deti a ich mentori ostali doma aj inokedy v priebehu školského roka.  „Nevylučujeme ani štrajk dlhší ako jeden deň,“ priznal šéf odborárov Pavel Ondek.

Čo žiadajú odborári?

* posilniť štátny rozpočet SR na roky 2013 – 2015 v kapitole školstva a systémovo zvyšovať výšku finančných zdrojov na školstvo tak,  aby podiel z HDP bol do konca tohto volebného obdobia porovnateľný so štátmi EÚ.

* zvýšiť mzdové ohodnotenie pedagogických, nepedagogických a odborných zamestnancov školstva, aby bol zabezpečený rast ich  reálnych platov

* upraviť systém odmeňovania zamestnancov v školstve tak, aby platy pedagogických a odborných zamestnancov boli na úrovni 1,2 až 2,0 – násobku priemerného platu v národnom hospodárstve,

“Členská schôdza Základnej organizácie Odborového zväzu zamestnancov Gymnázia Ľ.J.Šuleka v Komárne dňa 5.9.2012 schválila uznesenie, ktorým vyhlásila u zamestnávateľa štrajk,” dáva rodičom na vedomie Gymnázium s vyučovacím jazykom slovenským, ZŠ Pohraničná udelila na zajtrajšok svojim žiakom riaditeľské voľno.

Zatvorená ostane drvivá väčšina škôl, štrajk podporili aj niektoré súkromné a vysoké školy. Naopak, katolícke školy podobný druh nátlaku odmietajú, pretože “cirkevné školy nechcú urobiť z detí a ich rodičov rukojemníkov”. Komárňanské Marianum ostane medzi 6:00 a 18:00 zatvorené.

Vyjadrite svoj názor