Mix 2018. 09. 26.

Stredná priemyselná škola, jeden z najlepších

Každý rok sa žiaci jednotlivých škôl zapájajú do množstva postupových súťaží, v rámci ktorých si študenti preveria nielen svoje zručnosti, ale majú šancu porovnať sa navzájom s rovesníkmi z iných škôl. Výsledkom týchto zápolení je potom udelenie bodov jednotlivým školám za dosiahnuté úspechy, a tak každoročne vznikne poradie škôl na základe výsledkov našich žiakov na postupových súťažiach.

V tomto poradí sa Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická už pravidelne od roku 2011/2012 umiestňuje na popredných miestach. I v predošlom školskom roku sme skončili na veľmi peknom 2. mieste.

Pod tento výsledok sa podpísala predovšetkým snaha našich žiakov, ich iniciatíva a taktiež ochota pedagógov našej školy pomôcť a podporiť nadaných žiakov. Pod vynikajúce umiestnenie sa najvýraznejšie podpísali nasledovné úspechy: Peter Ozsvald zo IV. C, ktorý skončil na 1. mieste v celoslovenskom kole súťaže Zenit v strojárstve v kategórii A, 2. miesto na celoslovenskom kole v súťaži Enersol 2018, na ktorom obstál Benjamín Kovács z III. F, ako aj 2. miesto na celoslovenskom kole stredoškolskej odbornej činnosti v odbore strojárstvo, ktoré získal Adrián Papp zo IV. C.

Všetkým, ktorí k tomuto úspechu prispeli, patrí obrovská vďaka a nezostáva nám iné, ako zaželať podobne šťastný vietor do plachiet aj v tomto školskom roku!

(Mgr. Eva Kossárová; SPŠ SE)