Kultúra 2016. 09. 22.

Stretnutie generácií v Komárne

Gymnázium Hansa Selyeho s vyučovacím jazykom maďarským v Komárne už siedmykrát zorganizovalo Stretnutie generácií, ktoré sa tento rok konalo 9. septembra 2016 na dvore školy. Tohtoročná akcia bola jedinečná tým, že žiaci mali možnosť po prvýkrát vyskúšať novovybudované športové ihrisko školy.

Program sa začal o 10:00 hodine, keď športové ihrisko obsadili žiaci osemročného gymnázia – mali možnosť zmerať si sily vo viacerých športoch a súťažiach. Po obede dostali priestor gymnazisti, ku ktorým sa neskôr pridali aj bývalí žiaci našej školy. Do športovania sa, samozrejme, zapojili aj dospelí, najmä učitelia a sponzori akcie, na túto udalosť však pricestovala aj skupina z našej družobnej školy, z Gymnázia sv. Štefana v Budapešti.

Milovníci športov mali možnosť vyskúšať si svoju vytrvalosť a šikovnosť vo viacerých športových disciplínach: na obnovenom športovom ihrisku sa konali futbalové, neskôr basketbalové zápasy, pričom v telocvični školy si mohli zahrať volejbal alebo stolný tenis.

Popri športových programoch sme prichystali aj menšie pohostenie pre našich hostí: vďaka hlavnému sponzorovi akcie, Lászlóovi Brinzikovi si mohli ochutnať pečenú klobásu a hovädzí guláš pripravený učiteľmi školy.

K úspechu tejto udalosti prispeli aj sponzori akcie, z ktorých najväčšia vďaka patrí Lászlóovi Brinzikovi. Stretnutie generácií ďalej podporili MUDr. Attila Horváth, MUDr. László Both, Tibor Horváth, Róbert Mészáros a Zsolt Nagy, ktorým by sme sa týmto chceli poďakovať za ich pomoc a podporu.

Orsolya Vajányiová

generaciok-talalkozoja-2016-kosar generaciok-talalkozoja-2016-foci