Mix 2019. 02. 07.

Stretnutie s misionárom

Mesto Hurbanovo v spolupráci s Reformovanou kresťanskou cirkvou na Slovensku, cirkevný zbor Hurbanovo – Bohatá  zorganizovalo nevšedné stretnutie s významným človekom. V kultúrnom dome v Hurbanove privítali medzi sebou misionára a duchovného radcu Štefana Patrika Kováča, ThLic z Piešťan.

Po úvodných slovách a privítaní hostí farárka reformovanej cirkvi ThDr. Tímei Erdélyi Flegel predstavila hosťa popoludnia, ktorý okrem misionárskej práce vykonáva funkciu  vedúceho Spoločenstva Živá voda v Piešťanoch, ako aj je autorom viacerých kníh.

Slova sa ujal pán Š.P. Kováč, ktorý prostredníctvom prezentácie fotografií prerozprával a priblížil poslucháčom každodenný život, starosti, systém školstva a vzdelávania, zdravotnú starostlivosť, trhy, obchody ale aj vykonávanie rôznych obradov v rozvojových krajinách tretieho sveta Afriky a Ázie. Život na vidieku v Ugande je veľmi jednoduchý, obyvatelia žijú v obrovskej biede a chudobe, pre nich nie je dôležité čo bude o rok, či desať rokov, ale tešia sa z každého nového rána a prežitého dňa. Bojujú s hladom, nedostatkom vody, potravy, chorobami a kresťanská viera a práca v súčinnosti s misionárom ich napĺňa niečím nevšedným.

V Paraguaji je život podstatne odlišný, nakoľko kresťania predstavujú  malé percento obyvateľov krajiny. Život v mestách sa líši od vidieckeho, hrozí tu oveľa väčšie nebezpečenstvo bombových útokov, prepadov, násilností. Bezpečnostné predpisy sú niekoľko násobne prísnejšie, kontroly sa vykonávajú v niekoľkých etapách pri vstupoch do chrámov, významných budov, obchodov.

Fotografie dokumentovali všetky stránky života v týchto krajinách a rozprávanie hosťa znásobovali náš pocit súcitu. Beseda, otázky a rozprávanie  nemali konca, prítomných zaujala táto problematika a možno v duchu prehodnocovali aj svoj vlastný život.

Na konci si záujemcovia mohli zaobstarať aj zaujímavé publikácie autora: Toto je skutočná Afrika, či Život kresťanstva u moslimov v Ázii, Život s bohom, či Život s božím požehnaním. Nechýbala ani autogramiáda, ako aj pesničky spevokolu reformovanej kresťanskej cirkvi. Ten, kto prišiel, určite neoľutoval a možno aj prehodnotil priority svojho vlastného života.

Fotogaléria:

(Text: M. Hamranová, Foto: KD Hurbanovo)