Kultúra 2016. 06. 07.

Študenti Gymnázia Hansa Selyeho v Komárne získali diplomy DSD II

V dnešnej dobe je veľmi dôležité, aby človek ovládal viacero cudzích jazykov. Gymnázium Hansa Selyeho v Komárne už viac rokov umožňuje študentom vykonať jazykové skúšky z nemeckého jazyka. V tomto školskom roku sa rozhodlo pre túto jazykovú skúšku 8 žiakov.

DSD II je testom jazykovej zručnosti. Skúške musí predchádzať dlhoročná a na skúšku orientovaná a vopred plánovaná príprava. Jazyková skúška sa rozdeľuje na 4 časti: čítanie s porozumením, počúvanie s porozumením, písomný prejav a ústny prejav. Našich žiakov na DSD pripravili kolegyne  Edit Szénássy  a Judit Fekete.

Jazyková skúška zodpovedá jazykovej úrovni C1 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre cudzie jazyky. DSD II platí ako doklad o jazykových znalostiach, ktoré postačujú pre štúdium na nemeckých a rakúskych vysokých školách. Po úspešnom absolvovaní jazykovej skúšky študenti získajú aj bodové ohodnotenie, ktoré môžu využiť pri prijímacích pohovoroch v Maďarsku.

Slávnostné odovzdávanie diplomov DSD II sa konalo na Mestskom úrade v Šali.  Medzi absolventmi medzinárodnej skúšky DSD II boli aj naši študenti, ktorí si mohli prevziať diplomy z rúk zástupcu Veľvyslanectva SRN v Bratislave, kultúrneho atašé Richarda Österlena a zástupkyne pre záležitosti Sprachdiplomu na Slovensku.

Srdečne im blahoželáme!

PaedDr. Annamária Komárová

Vyjadrite svoj názor